Ομόλογα

ΑΡΑΙΓΟ1

Ονομασία ομολόγου ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Σύμβολο ΑΡΑΙΓΟ1
Αρχική ονομαστική αξία 1.000
ISIN GRC4951193D4
Τρέχουσα ονομαστική αξία 1.000
Κωδικός Reuters  
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 199.375
Κωδικός Bloomberg  
Τρέχουσα αξία έκδοσης 199.375.000
Χώρα καταχώρησης GR
Ημερομηνία έκδοσης 12 Μαρ 2019
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Ημερομηνία λήξης 12 Μαρ 2026
Ημερομηνία εισαγωγής 13 Μαρ 2019
Διάρκεια 7 έτη
Αρχική τιμή εισαγωγής  
Νόμισμα έκδοσης  
Τύπος ομολόγου ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ)

Στοιχεία διαπραγμάτευσης


Οικονομικά στοιχεία


Βασικά στατιστικά


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων