Η διαπραγμάτευση στο Σύστημα κινητών αξιών της ΕΝ.Α γίνεται μόνο με τη διαμεσολάβηση των Μελών του ΠΜΔ /ΕΝ.Α..

Τα Μέλη του ΧΑ θεωρούνται αυτοδικαίως και Μέλη του ΠΜΔ/ΕΝ.Α.

Για την έγκριση της ένταξης διαπραγμάτευσης μετοχών στην Εναλλακτική Αγορά, απαιτείται ο ορισμός από την αιτούσα εταιρία, Συμβούλου, υποχρεωτικά για τα δύο πρώτα χρόνια από την έναρξη διαπραγμάτευσης και προαιρετικά για τον υπόλοιπο χρόνο παραμονής στην αγορά.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων