Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 29/11/2022

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Παύει η διαπραγμάτευση και διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών οι 8.818.730 ίδιες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΟΤΕ Α.Ε.» (GRS260333000). Από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 433.664.596 (ΚΟ) μετοχές.

Τα warrants της εταιρίας «ATTICA BANK Α.Τ.Ε» (GRR000000077), αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων