Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 05/04/2024

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα 34.986.430  (ΞΥΛΚΔ) και 2.566.836 (ΞΥΛΠΔ) δικαιώματα της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 05/04/2024 έως και 15/04/2024, με κωδικούς ISIN GRX131003006 (ΚΟ) και GRX131004004 (ΠΟ), ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος €0,0192 για το ΞΥΛΚΔ και €0,0350 για το ΞΥΛΠΔ. Η περίοδος άσκησης των δικαιώματων προτίμησης ορίζεται από 05/04/2024 έως και 18/04/2024.

 


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων