Γνωστοποίηση συναλλαγών από τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Χαντζηνικολάου

Η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι o Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου την ενημέρωσε στις 27.09.2023 ότι στις 27.09.2023 προέβη σε αγορά 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 23.912,96 ευρώ.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων