Σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών - Συμμετοχή στα μεγαλύτερα έργα υποδομής

Η οικονομική απόδοση του Ομίλου PC SYSTEMS το α΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης επιβεβαιώνει ότι το 2001 αποτελεί χρονιά ενίσχυσης των μεγεθών και θετικών εξελίξεων για τον όμιλο.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της PC SYSTEMS το α΄ τρίμηνο του 2001 σημείωσε αύξηση της τάξεως του 37% ξεπερνώντας τα 4,7 δις. δρχ. έναντι 3,4 δις. δρχ. το αντίστοιχο διάστημα του 2000. Αντίστοιχα ανοδική ήταν και η πορεία της κερδοφορίας του ομίλου με τα κέρδη προ φόρων και μετά των δικαιωμάτων μειοψηφίας να ανέρχονται σε 162 εκατ. δρχ. σημειώνοντας αύξηση 29% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2000.

Το πρώτο τρίμηνο του 2001 χαρακτηρίστηκε από την ισχυρή παρουσία του ομίλου PC SYSTEMS στα σημαντικότερα έργα πληροφορικής η οποία θα συνεχιστεί καθ? όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ιδιαίτερα όσον αφορά τον Δημόσιο Τομέα ο όμιλος συμμετέχει σε διαγωνισμούς διεκδικώντας έργα συνολικού ύψους άνω των 26 δις. δρχ., όπως η Μηχανοργάνωση της Βουλής των Ελλήνων, η Μηχανοργάνωση των Σχολικών Εργαστηρίων του Υπουργείου Παιδείας, το Πρόγραμμα Μηχανοργάνωσης όλων των Αεροδρομίων της χώρας από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το Πρόγραμμα Αριάδνη από το Υπουργείο Εσωτερικών, η Μηχανοργάνωση των Περιφερειών του Υπουργείου Εσωτερικών και το Πρόγραμμα για το Ίδρυμα Τεχνολογίας Υπολογιστών του Υπουργείου Παιδείας.

'Η δυναμική πορεία της PC SYSTEMS οφείλεται στην ισχυρή τεχνολογική υποδομή της εταιρίας μας σε συνδυασμό με τις λειτουργικές συνέργιες που προκύπτουν μεταξύ των εταιριών του Ομίλου Πουλιάδη. Σε όλα τα μεγάλα έργα συνεργαζόμαστε με τις εταιρίες του Ομίλου όπως την Q&R και την Alfaware, στο χώρο του Λογισμικού καθώς και με τις εταιρίες του E-Business Unit δηλαδή τις Cyberce, Netsmart, Impact, Globo και Αltanet. Η άμεση πρόσβαση της PC SYSTEMS στις πρωτοποριακές τεχνολογίες και υπηρεσίες που προσφέρουν αυτές οι εταιρίες και στο σύνολό του ο Όμιλος Πουλιάδη μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο μεταφέρουμε στον πελάτη μας.' Δήλωσε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας, κ. Δημήτρης Κρασόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι η PC SYSTEMS, αποτελεί τη βασική μονάδα του Ομίλου Πουλιάδη στο χώρο της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων. Η εταιρία μετά την εισαγωγή της στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. τον Απρίλιο του 2000, προχώρησε στη δημιουργία ενός δυναμικού ομίλου εταιριών που πρωταγωνιστεί στο χώρο της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα μέσω των θυγατρικών της ΠΑΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων λύσεων υψηλής τεχνολογίας (οπτικοακουστικά μέσα - ιατρικός - αμυντικός εξοπλισμός), της ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής ολοκληρωμένων δικτυακών λύσεων και της ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε. η οποία κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των office supplies στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα καλύπτει τις ανάγκες που δημιουργούνται στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Οι αναμενόμενες προσεχείς της στρατηγικές κινήσεις θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την εύρωστη οικονομική πορεία του ομίλου και θα την καταστήσουν ικανή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στα πλαίσια της Νέας Οικονομίας.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων