Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024

Η ΜΟΤΟΡ ΟIΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2024 μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης, 28 Μαΐου 2024 ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για την Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024 στις 17:30 τοπική ώρα.

Οι ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2024 – 31.3.2024 θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athexgroup.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης, 28 Μαΐου 2024.    

 

Μαρούσι, 14 Μαΐου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων