Πραγματοποιήθηκε από την Q&R ενημερωτική ημερίδα για το επενδυτικό κοινό

Η εταιρεία Quality & Reliability A.E. , πραγματοποίησε τη Δευτέρα 07 Οκτωβρίου, ενημερωτική Ημερίδα για το επενδυτικό κοινό. Στην ημερίδα πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη παρουσίαση της εταιρικής ταυτότητας και συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούσαν στα τελευταία οικονομικά στοιχεία, στο παρόν και το μέλλον του ομίλου, στους πελάτες και τα έργα καθώς επίσης και στα νέα προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί και η εταιρεία σκοπεύει να προωθήσει στην αγορά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα επεκτατικά σχέδια της Quality & Reliability στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αλλά και στην πορεία της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Η Q&R αποδεικνύοντας το σεβασμό της προς το ευρύ επενδυτικό κοινό και με στόχο τη διαρκή και έγκυρη ενημέρωση και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί μια σειρά παρόμοιων ενημερωτικών Ημερίδων για το επενδυτικό κοινό μέσα στο 2002. Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται είτε σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Εισηγμένων Εταιρειών στο Χ.Α.Α., είτε στα κεντρικά γραφεία της Q&R στο Χολαργό.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων