ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ : INFORMATICS - PLANET

Η Informatics πρόσφατα σύναψε συμφωνία συνεργασίας για την διανομή δικτυακών και τηλεπικοινωνιακών προϊόντων της εταιρίας Planet. Σκοπός, της Informatics με την νέα αυτή συνεργασία είναι η κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών σε δικτυακά και τηλεπικοινωνιακά προίόντα που έχουν όμως, ως κύριο χαρακτηριστικό την αξιοπιστία και την ποιότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες των προϊόντων Planet που θα διανέμει η Informatics για την Ελληνική αγορά είναι οι κάτωθι :
  • -Δικτυακά προϊόντα για επαγγελματικό περιβάλλον
  • -Δικτυακά προϊόντα που απευθύνονται σε μικρές επιχειρήσεις ή ακόμα και σε οικιακές / ιδιωτικές ανάγκες
  • -Modems
  • -Internet Telephony Gateway
  • -Broadband Communications
  • -Media Converters
  • -USB
  • -Ασύρματα Δίκτυα

Η Informatics είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες διανομής και κατασκευής προϊόντων πληροφορικής στην ελληνική αγορά, ενώ από τις αρχές του 2000 δραστηριοποιείται ενεργά και στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον, οι δραστηριότητές της έχουν ήδη επεκταθεί και εκτός Ελλάδας, κυρίως στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης.

Συνεργάζεται με περίπου 1800 ενεργά σημεία πώλησης και απαριθμεί περισσότερες από 35 διεθνείς συνεργασίες διανομής. Είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ξεπερνούν τα 5500τμ. ενώ πρόσφατα η θυγατρική ICE στην Ολλανδία απέκτησε νέο κέντρο διανομής στο Εinhoven δίπλα στο Βέλγιο.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της εταιρίας, που αφορούν το πρώτο τρίμηνο του 2001 σημείωσαν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2000. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις έφτασαν τα 4,65 δις δρχ., σημειώνοντας μια αύξηση της τάξεως του 53% ενώ τα κέρδη EBITDA έφτασαν τα 541,3 εκατ. δρχ., παρουσιάζοντας αύξηση 68%.

Στόχος της Informatics είναι η ενίσχυση της δραστηριότητάς της σε όλα τα κανάλια διανομής και περαιτέρω ενίσχυση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου αλλά και του δικτύου συνεργατών της. Για το 2001 ο κύκλος εργασιών της αναμένεται να ξεπεράσει τα 28 δις δρχ, ενώ αντίστοιχη θα είναι και η ανάπτυξη της οργανικής κερδοφορίας της.

Η εταιρία Planet εδρεύει στη Taiwan και ειδικεύεται στην ανάπτυξη δικτυακών και τηλεπικοινωνιακών προϊόντων. Η εταιρία διαθέτει μία ισχυρή ομάδα «Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» (RnD) και πολύχρονη εμπειρία. Στην τεχνική εξειδίκευσή της οφείλεται εξάλλου και η καθιέρωση του ονομάτός της καθώς και η δυνατότητά ανάπτυξης προϊόντων υψηλής ποιότητας. Τα προϊόντα της Planet σχεδιάζονται για να παρέχουν μέγιστη απόδοση ενώ ταυτόχρονα να μην υστερούν σε ποιότητα. Χαρακτηριστικά όπως Ποιότητα, Ευρηματικότητα, Αξιοπιστία και Aποτελεσματικότητα διέπουν όλα τα στάδια εργασιών της εταιρίας. Τον Φεβρουάριο του 1997 η Planet πιστοποιήθηκε κατά ISO 9002.

Πληροφορίες σχετικά με την Ιnformatics και τα προϊόντα Planet μπορείτε να βρείτε στο site της εταιρίας στη διεύθυνση http://www.informatics.gr/ . Mπορείτε επίσης, να επικοινωνήσετε με το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Informatics στο 23 70 300.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων