Μεταβολή σημαντικού ποσοστού συμμετοχής της F.G EUROPE Α.Ε. & του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΙΔΑΚΗ στο μετοχικό κεφάλαιο της ESKIMO Α.Β.Ε. σε εφαρμογή του Π.Δ. 51/1992

Σημείωση Χ.Α.: Οι παρακάτω γνωστοποιήσεις θα περιληφθούν στο ΗΔΤ της 9.10.2002
Κατεβάστε τα Δελτία Τύπου της ΕΣΚΙΜΟ Α.Β.Ε. σε μορφή .zip

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων