Η φετινή Πασχαλινή περίοδος επιβεβαίωσε την στρατηγική των JUMBO (Ορθή Επανάληψη)

Επισυνάπτεται το δελτίο τύπου της εταιρείας με διόρθωση του ρυθμού αύξησης των καθαρών πωλήσεων της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές) από 9% σε 13% λόγω τυπογραφικού λάθους.

Δελτίο Τύπου

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων