Eνισχύεται ο Ομιλος PC systems - Δυο νέες εξαγορές - Στα 23 δις. Ο κύκλος εργασιών το 2001

1. Αυξημένα τα Οικονομικά Αποτελέσματα

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της PC SYSTEMS, που πραγματοποιήθηκε χθες (26.6.2001) στα γραφεία της εταιρίας, ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της PC SYSTEMS, κ. Δ. Κρασόπουλος, τόνισε ότι το 2000 και το πρώτο εξάμηνο του 2001 η πορεία της εταιρίας χαρακτηρίστηκε από σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες και συμμαχίες, και από υψηλούς αναπτυξιακούς ρυθμούς που είχαν σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη άνοδο των οικονομικών του αποτελεσμάτων.

Ο κ. Κρασόπουλος ανακοίνωσε στους μετόχους τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ τριμήνου της τρέχουσας χρήσης τα οποία επιβεβαιώνουν ότι το 2001 αποτελεί χρονιά ενίσχυσης των μεγεθών και των θετικών εξελίξεων για την εταιρία. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της PC SYSTEMS το α΄ τρίμηνο του 2001 σημείωσε αύξηση της τάξεως του 37% ξεπερνώντας τα 4,7 δις. έναντι. του αντίστοιχου διαστήματος του 2000 και τα κέρδη προ φόρων και μετά των δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 162 εκατ. δρχ. σημειώνοντας αύξηση 29%. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το σύνολο του 2001 ο κ. Κρασόπουλος προέβλεψε ότι ο κύκλος εργασιών της PC SYSTEMS σε ενοποιημένη βάση θα ξεπεράσει τα 23 δις. δρχ. και τα κέρδη προ φόρων το 1 δις. δρχ.

2. Μεγάλα Έργα Πληροφορικής

Με μοχλό ανάπτυξης τις υπηρεσίες, την ποιότητα και αξιοπιστία η PC SYSTEMS αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη εταιρία στο Systems Integration στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από την ενεργή συμμετοχή της στα σημαντικότερα έργα πληροφορικής που πραγματοποιούνται στη χώρα μας στον ιδιωτικό τομέα όπως είναι η συνεργασία της με το ΑΘΗΝΑ 2004 και το ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ "Ελευθέριος Βενιζέλος'.

Παράλληλα, τα δύο τελευταία χρόνια η PC SYSTEMS διεύρυνε την συμμετοχή της και στα έργα εκσυγχρονισμού του Δημόσιου Τομέα Με κίνητρο τις μεγάλες προοπτικές που δημιουργούνται κυρίως λόγω του Γ? ΚΠΣ η εταιρία δημιούργησε ένα τμήμα από άρτια καταρτισμένους ειδικούς σύμβουλους που συμμετέχουν με μεγάλη επιτυχία στους διαγωνισμούς του Δημοσίου καταγράφοντας πολύ θετικά αποτελέσματα. Αποτέλεσμα της συστηματικής αυτής προσπάθειας είναι η συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς διεκδικώντας έργα συνολικού ύψους άνω των 26 δις. δρχ., όπως η Μηχανοργάνωση της Βουλής των Ελλήνων, η Μηχανοργάνωση των Σχολικών Εργαστηρίων του Υπουργείου Παιδείας, το Πρόγραμμα Μηχανοργάνωσης όλων των Αεροδρομίων της χώρας από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το Πρόγραμμα Αριάδνη του Υπουργείου Εσωτερικών, η Μηχανοργάνωση των Περιφερειών του Υπουργείου Εσωτερικών και το Πρόγραμμα για το Ίδρυμα Τεχνολογίας Υπολογιστών του Υπουργείου Παιδείας.

3. Στρατηγικές Συμμετοχές

Οι στρατηγικές συμμετοχές της εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων λύσεων υψηλής τεχνολογίας (οπτικοακουστικά μέσα - ιατρικός - αμυντικός εξοπλισμός), της ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής ολοκληρωμένων δικτυακών λύσεων (δομημένη Καλωδίωση) και της ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε. η οποία κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των office supplies στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω ενίσχυση της πρωταγωνιστικής παρουσίας της εταιρίας στην ελληνική αγορά πληροφορικής.

Ο κ. Κρασόπουλος ενημέρωσε επίσης τους μετόχους της εταιρίας ότι στα πλαίσια της επενδυτικής πολιτικής της εταιρίας θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών δύο νέες συμμετοχές οι οποίες θα διευρύνουν το φάσμα των εξειδικευμένων λύσεων και υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία στους πελάτες της σε επίπεδο τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Συγκεκριμένα, η Διοίκηση της PC SYSTEMS βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνίας για τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας LOGIC DATA Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων για την αγορά των καταστημάτων Retail και της εταιρίας ΑLFAWARE Α.Ε. η οποία αναπτύσσει εφαρμογές λογισμικού για τη μηχανογράφηση των ελληνικών δήμων.

4. Νέοι Τομείς

Για το2001 στόχος της Διοίκησης τoυ Ομίλου PC SYSTEMS είναι η περαιτέρω ενίσχυση της πρωταγωνιστικής της θέσης στο χώρο του Systems Integration τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα. Επιπλέον, κεντρική θέση στα σχέδια της εταιρίας κατέχει και η είσοδος της σε νέους τομείς με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Η PC SYSTEMS εδώ και 18 χρόνια οδηγεί τις εξελίξεις στο χώρο των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στη χώρα μας. Σήμερα μέσα στα πλαίσια του Ομίλου Πουλιάδη και αξιοποιώντας τις συνέργειες οι οποίες προκύπτουν σε επίπεδο τεχνογνωσίας συνεχίζουμε να πρωτοπορούμε με έργα και λύσεις στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα." Δήλωσε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας, κ. Δημήτρης Κρασόπουλος. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pcsystems.gr


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων