ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε.

Οι εταιρίες ΔΟΛ Digital, Flash Multimedia και ΠΗΓΑΣΟΣ Interactive συμφώνησαν και θα προχωρήσουν μετά τις σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές, στη συγκρότηση κοινού εταιρικού σχήματος με σκοπό την ανάπτυξη διαδικτυακών δραστηριοτήτων .

Η νέα εταιρία θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και στην παροχή συναφών υπηρεσιών προς τρίτους, εκμεταλλευόμενη τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα παρουσιάζουν οι μελλοντικές εξελίξεις στο χώρο του Internet.

Η ΔΟΛ Digital, η FLASH Multimedia και η ΠΗΓΑΣΟΣ Interactive διατηρούν σήμερα τρείς απο τους δημοφιλέστερους τόπους του ελληνικού διαδικτύου, το in.gr, το flash.gr και το e-go.gr αντιστοίχως. Οι τρείς κόμβοι θα διατηρήσουν την αυτόνομη λειτουργία τους, ενώ η νέα εταιρία θα αξιοποιήσει τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα καθώς και την τεχνογνωσία των επιχειρηματικών ομίλων που συνεργάζονται στη δημιουργία της.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη κοινή πρωτοβουλία αναμένεται να δώσει νέα δυναμική στο γενικότερο χώρο του Internet και της Νέας Οικονομίας, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ηλεκτρονικά.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας καθορίστηκε στα 3 εκατ. Ευρώ (περίπου 1 δισ. δρχ.) Η ΔΟΛ Digital, η Flash Multimedia και η ΠΗΓΑΣΟΣ Interactive θα συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας ισομερώς, με ποσοστό 33,3% έκαστη.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων