ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΑΝΩΝ. ΓΕΝ. ΕΤΑΙΡ. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ)

Με ιδιαίτερη λύπη το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ πληροφορήθηκε την απόφαση του κ. Πέτρου Δούκα να παραιτηθεί από τη θέση του Μη Εκτελεστικού Προέδρου και Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ θα ήθελε να επισημάνει την ουσιαστική συνεισφορά του κ. Δούκα, ο οποίος με τις γνώσεις και την εμπειρία του συνέβαλε τα μέγιστα στην ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της Εταιρίας κατά το διάστημα που κατείχε τη θέση του Προέδρου.Ο νέος Πρόεδρος θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο που πρόκειται να συνέλθει στις 27 Ιουνίου 2001.

Λυκόβρυση, 18 Ιουνίου 2001

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 28.98.551 · 28.98.243


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων