Ανακοίνωση για ενημέρωση αναλυτών

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.», σύμφωνα με το 4.1.3.11 άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σε συνέχεια της από 18.04.2024 ανακοινώσεώς της, ενημερώνει ότι την Τετάρτη 24 Απριλίου και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, ενημέρωση των Οικονομικών Αναλυτών.   

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις κ.κ. Κατερίνα Ψηφή 210 51 93 977, Λυδία Πιστιόλα 215 215 9610.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων