Ομόλογα

SBB1

Ονομασία ομολόγου SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Δραστηριότητα Eταιρεία χαρτοφυλακίου (holding company) με αποκλειστικό σκοπό την κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, μετοχών εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων ή μετοχών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου (bareboat charterers) ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees), σχετικά με πλοία κάθε τύπου και κάθε εθνικότητας ή σημαίας
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση Αγίας Φυλάξεως 71 & Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ
Ταχ Κωδ:3087
ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τηλέφωνο +357 25887200
Telefax +357 2588220
Ιστοσελίδα https://www.safebulkers.cy
Email directors@safebulkers.cy
Διοικητικό Συμβούλιο ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ Ν ΛΟΥΚΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ Β ΠΟΛΥΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ Ε ΑΝΝΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Χ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Κ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Φραγκούλη Αννα
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Φραγκούλη Αννα
Εισαγωγή στο Χ.Α.
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (14 Φεβ 2022)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σχετικά σύμβολα SBB1
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων