Ομόλογα

CPLPB1

Ονομασία ομολόγου CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC

Δραστηριότητα Η CPLP Shipping Holdings PLC είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου (holding company) που έχει συσταθεί με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου (bareboat charterers). Η εταιρεία είναι θυγατρική της Capital Product Partners L.P. www.capitalpplp.com. Τα κοινά εταιρικά μερίδια της Capital Product Partners L.P. διαπραγματεύονται στο NASDAQ Stock Exchange, με το σύμβολo "CPLP" .
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση Α.Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ 5 THE LEVENTIS GALLERY TOWN, 11ος όροφος Γραφείο 1101
Ταχ Κωδ:1097
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Τηλέφωνο +357 22021233
Telefax
Ιστοσελίδα www.cplpholdings.cy
Email info@cplpholdings.cy
Διοικητικό Συμβούλιο ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ Ν ΚΩΣΤΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ Γ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΕΟΥΣΗΣ Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ Γ ΜΑΡΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΦΑΡΗΣ Γ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων ΕΛΙΖΑ ΤΕΡΖΙΔΗ
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ
Εισαγωγή στο Χ.Α.
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (27 Ιουλ 2022)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σχετικά σύμβολα CPLPB1
CPLPB2
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων