Εισαγωγή Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Σ.Χ.Π.)

Τα Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (Σ.Χ.Π.) είναι κινητές αξίες οι οποίες αντικατοπτρίζουν και υλοποιούν μια προκαθορισμένη επενδυτική στρατηγική με συγκεκριμένους όρους απόδοσης - κινδύνου. Ως υποκείμενους τίτλους έχουν ποικίλα χρηματοοικονομικά προϊόντα και στόχος τους είναι να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες επενδυτικές ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται από τα υπάρχοντα τυποποιημένα προϊόντα της αγοράς. Οι δύο βασικές κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται είναι τα επενδυτικά προϊόντα και τα προϊόντα μόχλευσης.

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο και αγοράζονται και πωλούνται κατά τη διάρκεια των επίσημων ωρών διαπραγμάτευσης του χρηματιστηρίου, μέσω των Μελών του, όπως ακριβώς οι μετοχές

 Τίτλος Τύπος Αρχείου
Περιγραφή των Σ.Χ.Π.
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων