Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΠΑΛΑΙΟΙ ΟΙΝΟΙ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δραστηριότητα Εταιρία συμμετοχών και επενδύσεων.
Έτος Ίδρυσης 1879
Διεύθυνση 20 χλμ.Λεωφ.Μαραθώνος
Ταχ Κωδ:190 09
ΠΙΚΕΡΜΙ
Τηλέφωνο (210)-6605200 , (210)-6605200
Telefax (210)-6037952 , (210)-6037952
Ιστοσελίδα http://www.boutarigroup.gr
Email cleopatra.christou@boytarigroup.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΟΥΤΑΡΗ Κ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ Α ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΕΚΑΚΗΣ Ν ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 92
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Χρίστου Κλεοπάτρα
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Χρίστου Κλεοπάτρα
Εισαγωγή στο Χ.Α. 1 Νοε 1987
Κλάδος / Υποκλάδος
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά
Κατηγορία διαπραγμάτευσης
Σχετικά σύμβολα
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€)

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων