Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ

Δραστηριότητα Εκτυπώσεις, βιβλιοδετικές εργασίες, εκδόσεις πάσης φύσεως βιβλίων και συναφών εντύπων, εμπορία βιβλίων και συναφών ειδών, ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων πολυμέσων, ανάπτυξη λογισμικού.
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση ΣΟΛΩΝΟΣ 98
Ταχ Κωδ:10680
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-3661200
Telefax (210)-3617791
Ιστοσελίδα http://livanis.gr
Email
Διοικητικό Συμβούλιο ΛΙΒΑΝΗ Α ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΙΒΑΝΗΣ Α ΗΛΙΑΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΗΛΕΚΤΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Η ΛΙΒΑΝΗ-ΔΡΙΛΛΙΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Χ ΕΥΤΥΧΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Γ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΛΙΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (33,91%)
ΛΙΒΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (33,57%)
ΛΙΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (13,33%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 26
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Ευανθία Μόσχου
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Γιώργος Κονταξής
Εισαγωγή στο Χ.Α. 26 Ιουλ 2002
Κλάδος / Υποκλάδος Μέσα Ενημέρωσης / Εκδόσεις (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (2 Μαϊ 2023)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (2 Μαϊ 2023)
Σχετικά σύμβολα ΛΙΒΑΝ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 966.796,88

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων