Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ

Δραστηριότητα Ασκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και πληροφορικής προς τρίτες επιχειρήσεις.
Έτος Ίδρυσης 2000
Διεύθυνση ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30
Ταχ Κωδ:10432
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-5230951 , (210)-5244966
Telefax (210)-5230394 , (210)-5232251
Ιστοσελίδα http://www.dei.gr
Email info@dei.com.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΣΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΥΡΡΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΟΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. (34,12%)
CVC CAPITAL PARTNERS PLC (10,0%)
HELIKON INVESTMENTS LTD (6,97%)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (6,2494%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 16495
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Τσιάκα Χρυσούλα
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Μπούτου Ελευθερία
Εισαγωγή στο Χ.Α. 12 Δεκ 2001
Κλάδος / Υποκλάδος Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας / Συμβατική Ηλεκτρική Ενέργεια (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΣΑΓΔ   FTSEA   HELMSI   FTSE_EU   ATHEX_ESG   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSE  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΔΕΗ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 4.404.460.000

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων