Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Δραστηριότητα Παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού πλοίων και διακίνησης φορτίων και επιβατών από και προς το Λιμένα. Έγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε λιμενικής υποδομής. Ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με το λιμενικό έργο.
Έτος Ίδρυσης 1999
Διεύθυνση Α' ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Τ.Θ. 10467 -
Ταχ Κωδ:54110
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο (2310)-593376 , (2310)-593110
Telefax (2310)-510500
Ιστοσελίδα http://www.thpa.gr
Email shares@thpa.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
KOPPELAAR ARIE (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
MARTIN C MASSON (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
LU ZONGLYU (JESSIE) (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΑΜΙΓΟΥ Ε ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ Θ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΑΡΑΣ Γ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) BELTERRA INVESMENTS LTD (71,85%)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. (7,27%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 493
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΛΜΕΪΔΑ
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΛΜΕΪΔΑ
Εισαγωγή στο Χ.Α. 27 Αυγ 2001
Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Υπηρεσίες Μεταφορών (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΣΑΓΔ   HELMSI   FTSE_IN   ATHEX_ESG   FTSED   ΓΔ   ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΟΛΘ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 210.672.000

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων