Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.

Δραστηριότητα Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανίας. Παραγωγή ξυλείας οιουδήποτε τύπου και κατηγορίας. Κατασκευή επίπλων. Εισαγωγή και εξαγωγή ξυλείας και προϊόντων ξύλου.
Έτος Ίδρυσης 1977
Διεύθυνση ΣΩΚΡΑΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 3
Ταχ Κωδ:68100
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ
Τηλέφωνο (25510)-89810
Telefax (25510)-32038
Ιστοσελίδα http://www.akritas.gr
Email info@akritas.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΡΑΝΤΗ ΛΟΥΚΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΡΙΚΗΣ Ν ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ (30,494%)
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (17,72%)
ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΧΡΥΣΗ (15,48%)
ΣΑΡΑΝΤΗ ΛΟΥΚΙΑ (15,224%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 219
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Δημήτριος Καραφυλλίδης
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Δημήτριος Καραφυλλίδης
Εισαγωγή στο Χ.Α. 7 Απρ 2000
Κλάδος / Υποκλάδος Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών / Αλλα Οικοδομικά Υλικά (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ATHEX_ESG   ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΑΚΡΙΤ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 12.285.000

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων