Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.

Δραστηριότητα Βιομηχανική παραγωγή και εμπορία ειδών κλωστηρίων - νηματουργείων από βαμβάκι ή συνθετικές ίνες και εν γένει ίδρυση και εκμετάλλευση νηματουργείων, για ίδιο ή για λογαριασμό τρίτων. Αγορά και πώληση πρώτων υλών και υποπροϊόντων και επεξεργασία αυτών. Ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού των ανωτέρω ή συναφών ειδών και κάθε συναφής προς τα ανωτέρω εργασία.
Έτος Ίδρυσης 1974
Διεύθυνση Δ.Δ. Στενημάχου
Ταχ Κωδ:59200
ΝΑΟΥΣΑ
Τηλέφωνο (23320)-52650, 52660 , (23320)-52670
Telefax (23320)-52676 , (23320)-52676
Ιστοσελίδα http://www.varvaressos.gr
Email info@varvaressos.gr, Lmaria@varvaressos.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ Γ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ Γ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Σ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΑΔΟΛΑ Σ ΘΕΟΦΑΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (50,3%)
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (44,72%)
Προσωπικό Εταιρείας 135
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Λαναρά Μαρία
Εισαγωγή στο Χ.Α. 3 Δεκ 1999
Κλάδος / Υποκλάδος Πρώτες Ύλες  / Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (3 Μαϊ 2023)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (3 Μαϊ 2023)
Σχετικά σύμβολα ΒΑΡΝΗ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 1.519.200,48

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων