Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.

Δραστηριότητα Βιομηχανία ψυκτικών θαλάμων και υλικών συσκευασίας. Παραγωγή, πώληση, συντήρηση και εμπορία μηχανημάτων και μηχανών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών κάθε είδους και άλλων ομοειδών ή συναφών προϊόντων, εξαρτημάτων ή υλικών, κατασκευή και παραγωγή πλαστικών ειδών.
Έτος Ίδρυσης 1993
Διεύθυνση Α. ΜΕΤΑΞΑ 15
Ταχ Κωδ:145 64
ΚΗΦΙΣΙΑ
Τηλέφωνο (210)-6165700
Telefax (210)-6199097
Ιστοσελίδα http://www.frigoglass.com
Email jstamatakos@frigoglass.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΔΑΥΙΔ Γ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ZULIKAT M WURAOLA ABIOLA (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΟΥΛΗΣ Ε ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΙΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Π ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) TRUAD VERWALTUNGS AG (48,55%)
ALPHA BANK Α.Ε. (5,95%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 4895
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Γιάννης Σταματάκος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Γιάννης Σταματάκος
Εισαγωγή στο Χ.Α. 2 Δεκ 1999
Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (7 Μαρ 2023)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (7 Μαρ 2023)
Σχετικά σύμβολα ΦΡΙΓΟ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 28.148.838,86

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων