Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

Δραστηριότητα Υπεργολαβική παραγωγή εξαρτημάτων και προϊόντων από χαλυβδόφυλλα, φύλλα αλουμινίου, ανοξείδωτα, πλαστικά και άλλα υλικά και κατασκευές ακριβείας από σίδηρο.
Έτος Ίδρυσης 1993
Διεύθυνση ΘΕΣΗ ΠΡΑΡΙ ΜΟΥΣΤΑΚΙ (ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ) -
Ταχ Κωδ:19300
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τηλέφωνο (210)-5596623/-31
Telefax (210)-5596632 , (210)-5596633
Ιστοσελίδα http://www.mevaco.gr
Email info@mevaco.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Δ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΕΛΕΝΔΑΣ Ν ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΡΟΥΣΣΟΣ Α ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ Ε ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΡΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΙΟΥΛΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΡΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΤΡΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (16,027%)
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (14,86%)
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ (12,71%)
ΔΕΛΕΝΔΑ ΕΛΕΝΗ (6,7%)
Προσωπικό Εταιρείας 114
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Πάλλης Θάνος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 1 Μαρ 1999
Κλάδος / Υποκλάδος Πρώτες Ύλες  / Μεταλλουργία (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΜΕΒΑ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 42.000.000

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων