Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.

Δραστηριότητα Παραγωγή πλαστικών φιλμ συσκευασίας.
Έτος Ίδρυσης 1988
Διεύθυνση ΗΦΑΙΣΤΟΥ 36
Ταχ Κωδ:19400
ΚΟΡΩΠΙ
Τηλέφωνο (210)-6680000
Telefax (210)-6626583
Ιστοσελίδα http://www.flexopack.com
Email info@flexopack.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ Σ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ Σ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ Δ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ Σ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Π ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Σ ΑΛΙΚΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (29,18%)
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (16,75%)
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (16,289%)
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (7,87%)
COLLINS STEWART (CI) LTD (5,107%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 533
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Γκινοσάτη Σταματίνα
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Γκινοσάτη Ασημίνα
Εισαγωγή στο Χ.Α. 2 Απρ 1996
Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Υλικά Συσκευασίας (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ATHEX_ESG   ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΦΛΕΞΟ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 94.953.792

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων