Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ

Δραστηριότητα Εμπορία και αντιπροσώπευση ηλεκτρονικών συσκευών, σχεδιασμός, ανάλυση προγραμμάτων λογισμικού.
Έτος Ίδρυσης 1988
Διεύθυνση ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ & ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ 24
Ταχ Κωδ:16677
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Τηλέφωνο (210)-9692300
Telefax (210)-9648588
Ιστοσελίδα http://www.intertech.gr
Email eofficer@intertech.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Θ ΗΛΙΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΥΔΑ Θ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΙΑΛΕΤΗΣ Σ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΤΡΑΒΑΣ Π ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) CD MEDIA S.E. (29,36%)
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (28,45%)
TRAL LTD (5,0435%)
Προσωπικό Εταιρείας 39
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Γρηγόρης Γραμματίκογλου
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Έφη Χατζηαποστόλου
Εισαγωγή στο Χ.Α. 9 Οκτ 1995
Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Προμηθευτές Βιομηχανίας (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες FTSE_IN   ΔΟΜ   FTSEA  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΙΝΤΕΤ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 10.531.125

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων