Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Δραστηριότητα Αξιοποίηση ακινώτων - ίδρυση , λειτουργία, εκμετάλλευση εμπορευματικών κέντρων.
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση ΠΕΙΡΑΙΩΣ 209 & ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 1
Ταχ Κωδ:17778
ΤΑΥΡΟΣ
Τηλέφωνο (210)-6108491/-2
Telefax (210)-6180247
Ιστοσελίδα http://www.elviemek.gr
Email contact@elviemek.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΡΕΜΑΝΤΑΣ Δ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΑΡΜΗΣ Β ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΡΕΜΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΙΩΤΗ Ε ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) REMCO HOLDINGS Α.Ε  (50,29%)
ΤΡΙΤΩΝ Α.Ε. (21,6%)
ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (17,75%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 5
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Παππά Πηνελόπη
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Παππά Πηνελόπη
Εισαγωγή στο Χ.Α. 27 Δεκ 1995
Κλάδος / Υποκλάδος Ακίνητη Περιουσία / Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (1 Οκτ 2019)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (1 Οκτ 2019)
Σχετικά σύμβολα ΕΛΒΙΟ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 18.423.308,8

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων