Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Δραστηριότητα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" Α.Ε.
Ταχ Κωδ:19019
ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑΣ
Τηλέφωνο 2103530000 , 2103535000
Telefax 210353001
Ιστοσελίδα www.aia.gr
Email ir@aia.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
SCHROEDER GERHARD (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
POUNGIAS EVANGELOS (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ERLER SVEN (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ANDREWS IAN (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
GOEBBELS ROBERT (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ LORRAINE (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΑΡΜΑΚΗ ΘΗΡΕΣΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
KONG JANIS CAROL (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) AVIALLIANCE GMBH (50,0%)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. (25,5%)
Προσωπικό Εταιρείας 787
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Γεώργιος Ελευθερίου
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Γεώργιος Ελευθερίου
Εισαγωγή στο Χ.Α. 7 Φεβ 2024
Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Υπηρεσίες Μεταφορών (7 Φεβ 2024)
Συμμετοχή σε δείκτες ΓΔ   ΔΟΜ   ΣΑΓΔ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ()
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ()
Σχετικά σύμβολα ΔΑΑ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 2.370.000.000

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων