Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Δραστηριότητα Εταιρία Συμμετοχών.
Έτος Ίδρυσης 2010
Διεύθυνση Lamezanstrasse 4-8
Ταχ Κωδ:1230
BIENNH
Τηλέφωνο +43 161065352
Telefax +43 16 106597352
Ιστοσελίδα www.austriacard.com
Email investors@austriacard.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΝΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
BILGE BURAK (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
NEERAAS JON (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
KIRCHMAYR MARKUS (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (71,52%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 2739
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΜΠΟΣΟΥ
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΜΠΟΣΟΥ
Εισαγωγή στο Χ.Α. 27 Ιαν 2023
Κλάδος / Υποκλάδος Τεχνολογία / Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (27 Ιαν 2023)
Συμμετοχή σε δείκτες ΣΑΓΔ   FTSEA   FTSE_TT   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSEM  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ()
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ()
Σχετικά σύμβολα ACAG
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ (WSE)
Χρηματιστηριακή αξία (€) 210.852.434,4

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων