Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Δραστηριότητα Eταιρεία χαρτοφυλακίου (holding company) με αποκλειστικό σκοπό την κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, μετοχών εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων ή μετοχών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου (bareboat charterers) ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees), σχετικά με πλοία κάθε τύπου και κάθε εθνικότητας ή σημαίας
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση Αγίας Φυλάξεως 71 & Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ
Ταχ Κωδ:3087
ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τηλέφωνο +357 25887200
Telefax +357 2588220
Ιστοσελίδα https://www.safebulkers.cy
Email directors@safebulkers.cy
Διοικητικό Συμβούλιο ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ Ν ΛΟΥΚΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ Β ΠΟΛΥΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ Ε ΑΝΝΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Χ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Κ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Φραγκούλη Αννα
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Φραγκούλη Αννα
Εισαγωγή στο Χ.Α.
Κλάδος / Υποκλάδος
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (14 Φεβ 2022)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σχετικά σύμβολα SBB1
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€)

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων