Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε.

Δραστηριότητα Σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2367/1995 όπως ισχύει, είναι η συμμετοχή της στο κεφάλαιο επιχειρήσεων. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να επενδύει σε συμμετοχές (μετοχές και ομολογίες που εκδίδονται από Α.Ε. ή εταιρικά μερίδια Ε.Π.Ε), να παρέχει εγγύηση για τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει και να τοποθετεί τα διαθέσιμά της σε καταθέσεις ή σε μέσα χρηματαγοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. είναι ταυτόχρονα εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ' αριθμό 2/813/5.4.2018 άδεια ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων του Ν. 4209/2013.
Έτος Ίδρυσης 2014
Διεύθυνση Μασσαλίας 16
Ταχ Κωδ:10680
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 210 7239300
Telefax 210 7239310
Ιστοσελίδα http://www.cnlcapital.eu
Email ir@cnlcapital.eu
Διοικητικό Συμβούλιο ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Π ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (12,75%)
CNL ΑΕΔΟΕΕ (6,67%)
ORASIS FUND SPC (6,13%)
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. (5,76%)
Προσωπικό Εταιρείας 1
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εισαγωγή στο Χ.Α. 31 Ιουλ 2018
Κλάδος / Υποκλάδος Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες / Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες (21 Μαρ 2022)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ()
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ()
Σχετικά σύμβολα CNLCAP
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 5.216.925

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων