Στην παρούσα ενότητα δημοσιοποιούνται οι μεταβολές των Δικαιωμάτων Ψήφου  μετόχων εταιριών με μετοχές διαπραγματεύσιμες στις αγορές του ΧΑ, όπως αυτές έχουν ανακοινωθεί από την 05/12/2016 και εφεξής. Τα στοιχεία που εμφανίζονται προέρχονται από τις γνωστοποιήσεις των εταιριών για ενημερώσεις που έλαβαν από μετόχους τους, ως προς την απόκτηση ή διάθεση ή άσκηση σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
Αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου των προαναφερόμενων ενημερώσεων έχουν οι εισηγμένες εταιρίες και οι υπόχρεοι μέτοχοι.

Για παλαιότερα στοιχεία ανατρέξτε εδώ.

Εμφάνιση μόνο μεταβολών
Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας


|
Συμμετοχές μετόχων ( ≥5% )
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 32,2751 32,2751 23 Ιαν 2023 Γονική Παροχή -
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 31,84 31,84 28 Σεπ 2012 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ALPHA BANK Α.Ε. 91,53 91,53 11 Ιουν 2013 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. ΔΙΑΧ. ΑΜ. ΚΕΦ. & ΟΡΓ. ΕΝ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 26,3973 26,3973 6 Ιουν 2024 Εταιρική πράξη
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται άμεσα και έμμεσα.
GUARANTY FINANCE INVESTORS LLC 10,5 10,5 11 Αυγ 2022
Η Guaranty Finance Management LLC είναι ο διαχειριστής επενδύσεων της Guaranty Finance Investors LLC, και ως εκ τούτου μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει η Guaranty Finance Investors LLC. Ο κ. Donald M. Campbell είναι ο ελέγχων μέτοχος (controlling shareholder) της Guaranty Finance Management LLC.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΑΕΓΑ 5,675 5,675 11 Αυγ 2022 Ανέρχεται του 5% -
REGINA COMPANY INC. 5,16 5,16 11 Αυγ 2022
Η εταιρία ελέγχεται από τον κ. Διαμαντή Διαμαντίδη.
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. 5,04 5,04 19 Ιουν 2024 Αγορά / Πώληση Ιδίων Μετοχών -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 21,05 21,05 5 Ιουλ 2022 -
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20,88 20,88 5 Ιουλ 2022 -
ΑΙΣΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 5,57 5,57 5 Ιουλ 2022 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
UNICREDIT S.P.A. 9,6159 9,6159 13 Νοε 2023 Ανέρχεται του 5% -
REGGEBORGH INVEST B.V. 5,158 5,158 29 Αυγ 2022 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ 72,5 72,5 13 Νοε 2023 Εταιρική πράξη -
Ε.Φ.Κ.Α. 8,4 8,4 5 Δεκ 2022 Εταιρική πράξη -
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5,57 5,57 28 Απρ 2023 Εταιρική πράξη -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
STRIX HOLDINGS L.P. 86,704 86,704 8 Δεκ 2023 Εταιρική πράξη
Η STRIX HOLDINGS L.P. η οποι?α ελε?γχεται εμμε?σως απο? τον MUBASHIR MUKADAM κατε?χει α?μεσα και ε?μμεσα μετοχε?ς και δικαιω?ματα ψη?φου στην Εκδο?τρια που αντιστοιχου?ν σε ποσοστο? 86,704% επι? του συνο?λου των δικαιωμα?των ψη?φου της Εκδο?τριας
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 71,52 71,52 2 Μαϊ 2024 Αλλαγή στον Έλεγχο Δικ. Ψήφου -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 60,06 60,06 28 Ιουν 2019 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής
Η FELIXHOLDINGS S.ar.l., απέκτησε δια εισφοράς από τον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη την κυριότητα της πλειοψηφίας των μετοχών της κοινοτικής εταιρείας Evertrans S.A.Κατόπιν των ανωτέρω, η εταιρεία FELIXHOLDINGS S.ar.l. ελέγχει πλέον έμμεσα (δια της αλυσίδας ελεγχόμενων εταιρειών EvertransS.A. και MainStreamS.A.) 29.340.960 δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούντα σε ποσοστό 60,06% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
STONEMAN HOLDINGS LTD 30,86 30,86 12 Απρ 2024 Εταιρική πράξη
Η εταιρεία ελέγχεται από τον κ. Νικόλαο Θ. Βαρδινογιάννη
DOSON INVESTMENTS COMPANY 28,88 28,88 12 Απρ 2024 Εταιρική πράξη -
CHARONIA HOLDINGS LTD 14,16 14,16 12 Απρ 2024 Εταιρική πράξη
Η εταιρεία ελέγχεται από τον κ. Αίαντα Θ. Βαρδινογιάννη
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 5,23 5,23 12 Απρ 2024 Εταιρική πράξη -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 37,59 37,59 20 Δεκ 2019 Εταιρική πράξη
Ο κ. Φέσσας Θεόδωρος κατέχει το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ως εξής: (i) 30,93% άμεσα και (ii)6,66% έμμεσα, μέσω της 100% ελεγχόμενης εταιρίας "IVYDALE TRADING LIMITED".
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 16,82 16,82 20 Δεκ 2019 Εταιρική πράξη -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
VIOHALCO SA/NV 79,78 79,78 21 Απρ 2021 Εταιρική πράξη -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΟΝΤΟΝΙ ΡΟΔΟΛΦΟΣ 31,209 31,209 25 Ιουλ 2022
Ποσοστό 8,465% αφορά άμεση συμμετοχή και 22,744% έμμεση συμμετοχή μέσω του ελέγχου της «Lafedor Limited».
ELANATIS LTD 28,43 28,43 2 Σεπ 2015 Ανέρχεται του 20%
Ο κ. Διάκος ελέγχει έμμεσα το ανωτέρω ποσοστό, καθώς στις 2.9.2015 απέκτησε τον έλεγχο της Ελεγχόμενης Επιχείρησης, η οποία κατέχει άμεσα τον προαναφερθέντα αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 12,75 12,75 31 Ιουλ 2018 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
CNL ΑΕΔΟΕΕ 6,67 6,67 22 Δεκ 2021 Ανέρχεται του 5% -
ORASIS FUND SPC 6,13 6,13 22 Δεκ 2021 Κατέρχεται του 10%
Το ORASIS FUND SPC ελέγχεται κατά 100% από την εταιρεία ORASIS Capital, η οποία ελέγχεται κατά 100% από την εταιρεία DFS Consultants Ltd, η οποία ελέγχεται κατά 100% από το WMSL Trust του οποίου δικαιούχος είναι ο κύριος David Blair. Συνεπώς, το WMSL Trust και ο δικαιούχος του, κύριος David Blair, ελέγχουν δικαιώματα ψήφου επί της CNL Capital Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. κατά ποσοστό 6,13%.
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. 6,07 6,07 21 Νοε 2023 Αγορά / Πώληση Ιδίων Μετοχών -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
THE KAR-TESS GROUP 23,3 23,3 19 Ιουν 2013
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης εταιρίας KAR-TESS HOLDING.
THE COCA-COLA COMPANY 23,2 23,2 19 Ιουν 2013
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης εταιρίας CCHBC GROUPING, INC.
BLACKROCK INC. 5,13 0,22 5,35 25 Αυγ 2022 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27,185 27,185 11 Απρ 2024
Τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου κατέχονται άμεσα και έμμεσα.
ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 14,076 14,076 10 Απρ 2024 Κατέρχεται του 15% -
ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 10,77 10,77 8 Μαρ 2023 Εταιρική πράξη -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 54,259 54,259 9 Οκτ 2023
Τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου κατέχονται άμεσα (ήτοι ποσοστό 54,039% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από τον ίδιο επιχείρησης Damen Holdings Limited (ήτοι ποσοστό 0,220%).
LATSCO HELLENIC HOLDINGS S.A.R.L. 5,353 5,353 6 Ιουλ 2022 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α.
Η Latsco Hellenic Holdings SARL δηλώνει ότι είναι ελεγχόμενη κατά 100% από την εταιρία EFG Trust Company Ltd, υπό την ιδιότητα της ως trustee του trust με την επωνυμία Thalassa Trust.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ, GENERAL ATLANTIC GINGER B.V. 78,26 78,26 20 Ιουν 2024 Δημόσια Πρόταση
Η Bidco είναι 100% θυγατρική της GA, η οποία με τη σειρά της είναι 100% ελεγχόμενη από την General Atlantic Co?peratief U.A. (ενεργώντας από το συμβούλιο της). Η τελευταία ελέγχεται από σειρά ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και οντοτήτων, οι οποίες εδρεύουν στο Λουξεμβούργο, στις Βερμούδες και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και οι οποίες ελέγχονται σε απώτατο επίπεδο από την GASC MGP, LLC με έδρα το Delaware (διεύθυνση γραφείων 55, East 52nd Street, 33rd floor, New York), η οποία δεν ελέγχεται αποκλειστικά από κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο κατά την έννοια του ν. 3556/2007
BARCA GLOBAL MASTER FUND L.P. 6,05 6,05 17 Σεπ 2020 Ανέρχεται του 5%
Η "BARCA GLOBAL MASTER FUND L.P." ελέγχεται από την "Barca Capital Partners LLC", η οποία με τη σειρά της ελέγχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων της ψήφου από τον Ryan Floyd και οι οποίοι ελέγχουν εμμέσως το ανωτέρω πσοσοστό δικαιωμάτων ψήφου.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
FAIRFAX FINANCIAL GROUP 33,47 33,47 14 Ιουλ 2021 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται άμεσα και έμμεσα, μέσω μετοχών που κατέχουν θυγατρικές της εταιρίες.
THE CAPITAL GROUP COMPANIES, INC. 5,1356 5,1356 1 Δεκ 2020 Ανέρχεται του 5%
Η CGC είναι η μητρική εταιρεία της Capital Research and Management Company («CRMC») και της Capital Bank & Trust Company («CB&T»). Η CRMC είναι μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων η οποία εδρεύει στις Η.Π.Α. και λειτουργεί ως διαχειριστής επενδύσεων της οικογένειας αμοιβαίων κεφαλαίων American Funds, άλλων ομαδοποιημένων επενδυτικών οχημάτων, καθώς και μεμονωμένων ιδιωτών και θεσμικών πελατών. Η CRMC και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία συνιστώμενα από μετοχικούς τίτλους για διάφορες εταιρείες επενδύσεων μέσω των τριών διευθύνσεων, Capital Research Global Investors, Capital International Investors και Capital World Investors. Η CRMC είναι η μητρική εταιρεία της Capital Group International, Inc. («CGII»), η οποία με τη σειρά της είναι η μητρική εταιρεία τεσσάρων εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων («Εταιρείες Διαχείρισης CGII»): της Capital International, Inc., της Capital International Limited, της Capital International S?rl και της Capital International Κ.Κ. Οι Εταιρείες Διαχείρισης CGII και η CB&T λειτουργούν κυρίως ως διαχειριστές επενδύσεων σε θεσμικούς πελάτες και σε πελάτες υψηλής καθαρής θέσης. Η CB&Τ είναι μια εδρεύουσα στις Η.Π.Α. εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων η οποία είναι εγγεγραμμένη ως σύμβουλος επενδύσεων και εποπτευόμενη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Η.Π.Α. συνδεδεμένη τράπεζα. Ούτε η CGC ούτε οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες κατέχουν μετοχές της Εταιρείας για δικό τους λογαριασμό. Αντίθετα, οι προαναφερθείσες μετοχές που αναφέρονται σε αυτή τη Γνωστοποίηση ανήκουν σε λογαριασμούς υπό τη διακριτική διαχείριση επενδύσεων μίας ή περισσοτέρων από τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων που περιγράφονται ανωτέρω.
HELIKON INVESTMENTS LTD 1,57 3,51 5,08 25 Ιαν 2023 Ανέρχεται του 5%
Τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου κατέχονται έμμεσα.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 29,18 29,18 28 Δεκ 2012 -
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16,75 16,75 24 Δεκ 2012 -
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16,289 16,289 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 7,87 7,87 3 Αυγ 2023 -
COLLINS STEWART (CI) LTD 5,107 5,107 19 Απρ 2012 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΦΟΥΡΛΗ ΔΑΦΝΗ 17,3692 17,3692 22 Μαρ 2018 Κατέρχεται του 20% -
HOLD ALAPKEZELO ZRT 5,06 5,06 19 Οκτ 2021 Ανέρχεται του 5%
Τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου κατέχονται έμμεσα.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
TRUAD VERWALTUNGS AG 48,43 48,43 22 Δεκ 2023
Η Truad σήμερα κατέχει έμμεσα ποσοστό 48,43% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε 172.561.028 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές) μέσω του ελέγχου από την Truad της 100% θυγατρικής της ?Torval Investment Corp.?, η οποία: α) ελέγχει το 100% του κεφαλαίου της ?Boval Ltd.?, η οποία ελέγχει το 100% του κεφαλαίου της Kar-Tess Holding η οποία κατέχει άμεσα ποσοστό 48,39% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (που αντιστοιχεί σε 172.418.495 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές) της Εταιρείας β) κατέχει άμεσα ποσοστό 0,018% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (που αντιστοιχεί σε 63,750 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές) της Εταιρείας γ) ελέγχει το 100% του κεφαλαίου της ?Thrush Investment Holdings Limited?, η οποί κατέχει: i) άμεσα ποσοστό 0,020% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (που αντιστοιχεί σε 69.833 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές), και ii) έμμεσα λόγω του ελέγχου της ?Eagle Enterprises S.A.? ποσοστό 0,003% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (που αντιστοιχεί σε 8.950 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές) της Εταιρείας (ο έλεγχος της ?Eagle Enterprises S.A.? επιτυγχάνεται ως εξής: η ?Torval Investment Corp.? κατέχει το 100% του κεφαλαίου ?Thrush Investment Holdings Limited? η οποία ελέγχει το 100% του κεφαλαίου της ?Eagle Enterprises S.A.?).
ALPHA BANK Α.Ε. 5,95 5,95 16 Νοε 2017 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED 40,41 40,41 10 Μαϊ 2024 -
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 31,18 31,18 8 Δεκ 2023 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 17,89 17,89 29 Σεπ 2023 Εταιρική πράξη -
TRUAD VERWALTUNGS AG 11,69 11,69 22 Δεκ 2023
Η Truad ελέγχει έμμεσα το 11,69% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι 5.613.337 δικαιώματα ψήφου, μέσω του ελέγχου της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας Torval Investment Corp., η οποία: i. Κατέχει το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Thrush Investment Holdings Limited, η οποία κατέχει άμεσα 5.332.937 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας, ήτοι το 11,11% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ii. Κατέχει άμεσα το 0,58% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι 280.400 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.
ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8,22 8,22 29 Σεπ 2023 Ανέρχεται του 5%
Ο κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης και η κα Σοφία Βαχάρη-Τσουβελεκάκη ελέγχουν: α) την εταιρεία «SOREAL A.E.» η οποία κατέχει άμεσα 75.000 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας και β) την εταιρεία «Y-HOLDINGS LIMITED» η οποία ελέγχει την εταιρεία «Υ-CAPITAL HOLDINGS LIMITED» η οποία κατέχει άμεσα 3.868.000 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Δυνάμει σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης ελέγχει έμμεσα 3.943.000 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ήτοι ποσοστό 8,22% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
STRIX HOLDINGS L.P. 7,8839 7,8839 15 Σεπ 2022 Ανέρχεται του 5%
Η εταιρεία STRIX Holdings L.P. ελέγχεται έμμεσα από την BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD, εταιρεία με έδρα τις Νήσους Κέιμαν, μέσω της ακόλουθης αλυσίδας εταιρειών, STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED, STRIX ASSET MANAGEMENT LIMITED, LIKOMA HOLDINGS LIMITED, BLANTYRE SPECIAL SITUTATIONS FUND II ICAV, BLANTYRE SPECIAL SITUTATIONS FUND II LP, BLANTYRE FUND II GP LIMITED. Η εταιρεία BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD ελέγχεται από τον κ. MUBASHIR MUKADAM ο οποίος ελέγχει πλέον έμμεσα 2.481.468 δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία, ήτοι ποσοστό 7,8839% .
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
AJOLICO TRADING LTD 78,6 78,6 29 Μαϊ 2017 Μεταβολή μεγαλύτερη ή ίση του 3% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
WINEX INVESTMENTS LIMITED 39,17 39,17 29 Μαϊ 2024 -
ΒLUE SILK (CY) LTD 15,6 15,6 21 Ιουν 2023
Η εταιρεία ΒLUE SILK (CY) LTD ελέγχεται από τον κ. Κωνσταντίνο Αγγέλου.
CASTELLANO PROPERTIES LIMITED 14,749 14,749 10 Ιουλ 2023 Κατέρχεται του 15%
Μέτοχοι της «CASTELLANO» είναι οι κ.κ. Ηλίας Γκότσης, Ευγενία Γκότση, Ροδαμάνθη Γκότση και Μιχαήλ Γκότσης, με ποσοστά συμμετοχής 25% έκαστος. Εντούτοις, η «CASTELLANO» δεν αποτελεί «ελεγχόμενη επιχείρηση» κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν. 3556/2007, από τα ανωτέρω ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ούτε άλλως συντρέχει η περίπτωση (α) του άρθρου 10 του Ν. 3556/2007 ή η περίπτωση (ε) του άρθρου 2 του Ν. 3461/2006.
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 5,09 5,09 5 Ιουλ 2022 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16,419 16,419 9 Μαϊ 2024
Ο κ. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης κατέχει έμμεσα το ανωτέρω ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου, μέσω του αλλοδαπού Ιδρύματος «KARPATHIA FOUNDATION», το οποίο έχει τον έλεγχο της μετόχου εταιρίας «TANOCERIAN MARITIME S.A.».
FMR LLC 9,99 9,99 26 Ιαν 2023 Κατέρχεται του 10%
Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ελεγχόμενης εταιρείας "Fidelity Management & Research Company LLC" ανέρχεται πλέον σε 8,99% και συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό που κατέχει έμμεσα η "FMR LLC".
CAPITAL GROUP COMPANIES, INC. 5,0514 5,0514 9 Φεβ 2016
Το ποσοστό κατέχεται έμμεσα. H CAPITAL GROUP COMPANIES, INC ("CGC") είναι η μητρική εταιρεία της CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY Company ("CRMC")". H CRMC είναι μια εταιρία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τις ΗΠΑ, που διαχειρίζεται τα αμοιβαία κεφάλαια American Funds. Η CRMC διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία για διάφορες εταιρείες επενδύσεων μέσω τριών τμημάτων, της Capital Research Global Investors, της Capital International Investors και της Capital Investors World. Η CRMC είναι επίσης η μητρική εταιρεία της Capital Group International, Inc, η οποία με τη σειρά της είναι η μητρική εταιρεία των πέντε εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων (εταιρείες διαχείρισης CGII): Capital Guardian Trust Company, Capital International, Inc, Capital International Limited, Capital International Sarl και Capital International K.K. Οι εταιρείες διαχείρισης CGII λειτουργούν κυρίως ως διαχειριστές επενδύσεων σε θεσμικούς πελάτες. Σύμφωνα με την γνωστοποίηση, ούτε η Capital Group Companies ούτε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της κατέχουν μετοχές της εταιρείας Jumbo για δικό τους λογαριασμό. Αντίθετα, οι μετοχές, που αναφέρονται στην παρούσα γνωστοποίηση ανήκουν σε λογαριασμούς υπό τη διακριτική επενδυτική διαχείριση μίας ή περισσότερων από τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων, που περιγράφηκαν παραπάνω.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
CONSOLIDATED LAMDA HOLDINGS S.A. 43,8 43,8 1 Νοε 2021 -
VOXCOVE HOLDINGS LTD 10,07 10,07 18 Νοε 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Λόγω εσωτερικής αναδιάρθρωσης, πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι μεταβολές σε σχέση με τα δηλωθέντα στο από 27.12.2017 έντυπο γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου του ν. 3556/2007: α) Η Urmailey Investments Limited την 15.02.2018 από εταιρία περιορισμένης ευθύνης μετατράπηκε σε κεφάλαιο εναλλακτικών επενδύσεων (Alternative Investment Fund) και μετονομάστηκε σε Folloe Fund VCIC Ltd,β) H Microstar Ltd την 26.03.2018 μετονομάστηκε σε Olympia Group Ltd κι εξακολουθεί να ελέγχεται αποκλειστικά (100%) από την Folloe Fund VCIC Ltd.,γ) H Olympia Group Ltd από την 01.01.2019 ελέγχει κατ' αποκλειστικότητα (100%) την Grey Squirrel Services Ltd. Η Olympia Group SΑ από την 01.01.2019 δεν κατέχει πλέον κανένα ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Grey Squirrel Services Ltd.
BREVAN HOWARD CAPITAL MANAGEMENT LTD 6,36 6,36 24 Ιουλ 2020 Ανέρχεται του 5%
Η εταιρεία Brevan Howard Capital Management Limited (BHCML), η οποία έχει έδρα στο Jersey, είναι αδειοδοτημένη και ρυθμίζεται από την Jersey Financial Services Commission, οι ακόλουθα αναφερόμενοι, Brevan Howard TN Macro Master Fund Limited (BTN), Brevan Howard Master Fund Limited (BHM) και Brevan Howard Multi-Strategy Master Fund Limited (BMS) και κος Τρύφων και κα Δέσποινα Νάτση κατείχαν την 24 Ιουλίου 2020 συνολικά 11,233,029 κοινές μετοχές με δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία, ήτοι, 6,36% του συνόλου μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Στην ως άνω γνωστοποίηση διευκρινίζεται ότι η BHCML διαχειρίζεται τα κεφάλαια BHM, BTN και BMS, τα οποία συνολικά την 24 Ιουλίου 2020 είχαν στην κυριότητά τους 2,8291% των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ο κος Τρύφων Νάτσης και κα Δέσποινα Νάτση είχαν στην κυριότητά τους κατά την ως άνω ημερομηνία 3,5267% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
LAVIPHARM GROUP HOLDING SA 61,85 61,85 23 Δεκ 2022 Εταιρική πράξη -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 48,46 48,46 3 Σεπ 2014
Στις 03.09.2014 ο κ. Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ., απέκτησε -αιτία γονικής παροχής - από την μητέρα του Μάνου Όλγα του Ηλία 175.858 μετοχές της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Τα νέα ποσοστά επί των μετοχών (και δικαιωμάτων ψήφου) διαμορφώνονται σε 48,46% για τον κο Λούλη Νικόλαο ενώ η κα Όλγα Μάνου δεν κατέχει πλέον μετοχές στην εταιρία.
AL DAHRA HOLDING LLC 20,0 20,0 8 Νοε 2013
Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης 1.902.786 νέων μετοχών με έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στις 8/11/2013.

Η Al Dahra Holding LLC, η οποία είναι μητρική της Al Dahra International Investments LLC και αυτή με την σειρά της είναι μητρική της Al Dahra Agriculture Spain S.L., γνωστοποιεί για λογαριασμό της και για τις θυγατρικές της (σύμφωνα με το Άρθρο 13 $1 του Ν.3556/2007), την μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου της διότι η Al Dahra Agriculture Spain S.L., απέκτησε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 1.902.786 μετοχές της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Σημειώνεται ότι την εταιρία Al Dahra Holding LLC ελέγχει ο Η.Ε. Khadim Abdullah Saeed Derhi.
ΛΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 7,48 7,48 21 Μαϊ 2013 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΔΟΥΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 28,93 28,93 22 Οκτ 2021
Ο κ. Α. Δούφος κατέχει ποσοστό 23,39% στην ατομική του Μερίδα και 5,54% στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα με την μητέρα του.
ΔΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28,93 28,93 22 Οκτ 2021
Ο κ. I. Δούφος κατέχει ποσοστό 23,38% στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα με τα τέκνα του και 5,54% στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα με την μητέρα και τα τέκνα του.
ΔΟΥΦΟΥ ΥΒΟΝΗ - ΕΛΕΝΗ 12,18 12,18 22 Οκτ 2021
Η κ. Υβόνη Ελένη Δούφου κατέχει ποσοστό 1,09% στην ατομική της Μερίδα, ποσοστό 5,54% μέσω της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας που διατηρεί από κοινού με τον Ιωάννη Δούφο του Μάρκου , Υβόνη Δούφου του Ιωάννη, Μάρκο Ακύλα Δούφο του Ιωάννη και ποσοστό 5,54% μέσω της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας που διατηρεί από κοινού με τον Αλέξανδρο Δούφο του Μάρκου.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50,014 50,014 17 Σεπ 2019 Ανέρχεται του 50% -
SHEIKH KHALID BIN JASSIM A.J. AL-THANI 5,358 5,358 12 Μαρ 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ποσοστό του κ. Sheikh Khalid Bin Jassim A.J. Al-Thani κατέχεται έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρίας MAL HOLDING LIMITED.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 16,02 16,02 20 Νοε 2014 -
ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14,36 14,36 20 Νοε 2014 -
ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 14,36 14,36 20 Νοε 2014 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ECM PARTNERS 89,254 89,254 10 Μαρ 2023 -
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 10,0 10,0 21 Μαϊ 2004
Ημερομηνία εισαγωγής ΕΛΠΙΣ στο Χ.Α.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 21,529 21,529 22 Μαϊ 2024
Ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος πλέον κατέχει έμμεσα (δια της αλυσίδας των ελεγχόμενων εταιρειών, EMERGIA HOLDINGS LTD, ROCALDO LTD, KILTEO LTD και FREZIA LTD), 30.719.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 21,498% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής) και άμεσα, ως φυσικό πρόσωπο, 44.613 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 0,0312% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής). Συνολικά ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος κατέχει (άμεσα και έμμεσα) 30.764.162 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 21,529% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής).
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 4,68 1,75 6,43 10 Φεβ 2023 Ανέρχεται του 5%
Οι εταιρείες NORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATION , ODYSSEY REINSURANCE COMPANY και ZENITH INSURANCE COMPANY (CANADA) (εφεξής από κοινού: οι «Ομολογιούχοι»), προέβησαν σε πλήρη κάλυψη ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου που εξέδωσε στις 7.2.2023 η MYTILINEOS, ομολογίες οι οποίες ενσωματώνουν δικαίωμα των Ομολογιούχων να αποκτήσουν, οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη του ομολογιακού δανείου (ήτοι έως τις 10.2.2025), κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, συνολικά 2.500.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της MYTILINEOS. Έτερα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στον όμιλο της FFH (εφεξής "'Εταιροι Μέτοχοι") και που κατέχουν ήδη κατά την ως άνω ημεροχρονολογία μετοχές είναι οι εταιρείες με τις επωνυμίες: (α) Northbridge General Insurance Corporation, (β) Zenith Insurance Company (Canada), (γ) Allied World Specialty Insurance Company, (δ) Allied World Insurance Company, (ε) Allied World Assurance Company (Europe) dac, (στ) HWIC Value Opportunities Fund, (ζ) Eurolife FFH General Insurance Single Member S.A. και (η) Eurolife FFH Life Insurance Single Member S.A. Η απώτατη μητρική εταιρεία των Ομολογιούχων και των Έτερων Μετόχων, ήτοι η FFH, ελέγχει μέσω αλυσίδας ελεγχόμενων επιχειρήσεων, τις Ομολογιούχους και τους Έτερους Μετόχους, και επομένως κατέχει έμμεσα, βάσει του άρθρου 10 (ε) του Ν. 3556/2007, τις εν λόγω μετοχές. Καμία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της FFH δεν κατέχει αυτοτελώς ποσοστό μεγαλύτερο του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της MYTILINEOS.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΡΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16,027 16,027 15 Σεπ 2021 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14,86 14,86 3 Δεκ 2015 -
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 12,71 12,71 25 Οκτ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΔΕΛΕΝΔΑ ΕΛΕΝΗ 6,7 6,7 10 Δεκ 2015 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. 87,7948 87,7948 27 Απρ 2023 Δημόσια Πρόταση
Η «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» κατέχει το ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας αποκλειστικά εμμέσως, μέσω της ελεγχόμενης από αυτήν «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΝΑΤΣΗΣ - ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Joint Account) 55,9836 55,9836 29 Μαϊ 2024 -
BANQUE PICTET & CIE S.A. 10,8524 10,8524 19 Δεκ 2023 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
STUART RODEN 7,23 7,23 15 Δεκ 2023 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
STERNER STENHUS GREECE AB 52,32 52,32 22 Ιαν 2024
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Sterner Stenhus Greece AB (η οποία ελέγχεται από την Sterner Stenhus Holding AB η οποία ελέγχεται από τον κ. Ηλία Γεωργιάδη) ανέρχεται στο 41,62% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ενώ σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση, η Sterner Stenhus Greece AB κατείχε άμεσα ποσοστό 40,87%). Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Nequiter Invest AB (η οποία ελέγχεται από τον κ. Jan G?sta Lennart Lindeberg) ανέρχεται στο 10,70% επί του συνόλου των μετοχών.
ERIK SELIN 17,22 17,22 28 Ιουλ 2021 Εταιρική πράξη
Ο κ. Erik Selin ελέγχει την εταιρία Erik Selin Fastigheter AB, η οποία ελέγχει την εταιρία Fastighets AB Balder. Έτσι, ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει ο κ. Εrik Selin μέσω των παραπάνω ελεγχόμενων από εκείνον εταιριών στην Εταιρία, ανέρχεται σε 15.000.000 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 17,22% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.
ΤΣΙΚΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 9,81 9,81 28 Ιουλ 2021 Εταιρική πράξη
Η εταιρία Elias Tsiklos Holdings LTD απέκτησε 1.703.300 νέες μετοχές της Αύξησης που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,95% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Ο κ. Ηλίας Τσίκλος ελέγχει την εταιρία ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την εταιρία Elias Tsiklos Holdings LTD. Επομένως, ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει έμμεσα ο κ. Ηλίας Τσίκλος μέσω των παραπάνω ελεγχόμενων από εκείνον εταιριών, ανέρχεται σε ποσοστό 9,81% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 42,758 42,758 18 Ιουλ 2023
Τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου κατέχονται άμεσα και έμμεσα.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΑΝΤΗ 31,999 31,999 2 Φεβ 2024 Ανέρχεται του 25% -
ΞΙΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11,481 11,481 29 Ιουν 2021 Μεταβολή μεγαλύτερη ή ίση του 3%
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται έμμεσα μέσω της εταιρίας LOVATIA HOLDINGS LIMITED
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9,996 9,996 14 Μαϊ 2003 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 50,021 50,021 29 Μαϊ 2023
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα μέσω της εταιρείας "Tedinvest Ltd" της οποίας είναι μέτοχος 100%.
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 24,71 24,71 6 Φεβ 2012 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 23,74 23,74 11 Δεκ 2013 -
ALPHA BANK Α.Ε. 16,9 16,9 11 Δεκ 2013 -
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 12,68 12,68 11 Δεκ 2013
Το ποσοστό αυτό του κ. Σωτηρίου Θεοδωρίδη (12,68%) αντιστοιχεί σε 8.283.286 μετοχές της Εκδότριας, εκ των οποίων τις 6.501.146 μετοχές (9,95%) ο κ. Σωτήριος Θεοδωρίδης τις κατέχει με άμεση συμμετοχή και τις 1.782.140 (2,73%) με έμμεση συμμετοχή μέσω των εταιριών «PASAL DEVELOPMENT S.A.» (0,56%) και «ΕΜΕΛ Α.Ε.» (2,17%), καθώς και σε αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου αυτής.
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10,71 10,71 11 Δεκ 2013 -
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 10,37 10,37 24 Μαρ 2020 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ALPHA BANK Α.Ε. 19,33 19,33 16 Δεκ 2014 -
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17,23 17,23 15 Νοε 2018 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ
Ο κ. Σ. Μανωλόπουλος κατέχει ποσοστό 15,295% στην ΚΕΜ (ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΒΑΛΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ) & 1,936% στην ΚΕΜ (ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ).
ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16,64 16,64 5 Οκτ 2023 -
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16,15 16,15 15 Νοε 2018 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΔΥΒΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Β.Ε.Μ.Δ.Ε. ΛΤΔ 48,89 48,89 16 Μαϊ 2024
Η ΕΔΥΒΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ δεν συνιστά «ελεγχόμενη οντότητα» σύμφωνα με το άρθρο 1:14 - 1:18 του Βελγικού Κώδικα περί εταιριών και ενώσεων. Το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλoπούλου δεν συνιστά «ελεγχόμενη οντότητα» σύμφωνα με το άρθρο 1:14 - 1:18 του Βελγικού Page 2/3 Page 2/3 Δελτίο Τύπου Ρυθμιζόμενη πληροφόρηση Κώδικα περί εταιριών και ενώσεων. Ο διαχειριστής του Trust Neptune ενεργεί ως ενδιάμεσος σύμφωνα με το άρθρο 1:16§2 του Βελγικού Κώδικα περί εταιριών και ενώσεων του κ. Λεωνίδα Κανελλόπουλου, ο οποίος είναι ο μόνος κύριος δικαιούχος του Trust Neptune. Ο διαχειριστής του Delta Trust ενεργεί ως ενδιάμεσος σύμφωνα με το άρθρο 1:16§2 του Βελγικού Κώδικα περί εταιριών και ενώσεων του κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλου, ο οποίος είναι ο μόνος κύριος δικαιούχος του Delta Trust. H διαχειρίστρια του Alpha Trust ενεργεί ως ενδιάμεσος σύμφωνα με το άρθρο 1:16§2 του Βελγικού Κώδικα περί εταιριών και ενώσεων της κας Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου, η οποία είναι η μόνη κύρια δικαιούχος του Alpha Trust. H διαχειρίστρια του Lamda Trust ενεργεί ως ενδιάμεσος σύμφωνα με το άρθρο 1:16§2 του Βελγικού Κώδικα περί εταιριών και ενώσεων της κας Ελένης Παπαλεξοπούλου, η οποία είναι η μόνη κύρια δικαιούχος του Lamda Trust.
FMR LLC 9,99 9,99 20 Μαϊ 2022
Η Fidelity Institutional Asset Management Trust Company και η FIAM LLC ελέγχονται από την FIAM Holdings LLC. H FIAM Holdings LLC ελέγχεται από την FMR LLC. Η Fidelity Management & Research Company LLC ελέγχεται από την FMR LLC. H FMR LLC δεν είναι ελεγχόμενη οντότητα
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 21,57 21,57 10 Νοε 2023 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
HOUSEMARKET Α.Ε. 20,57 20,57 10 Νοε 2023 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
HOUSE MARKET BULGARIA 12,2 12,2 10 Νοε 2023 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
AUTOHELLAS ΑΤΕΕ 10,02 10,02 23 Νοε 2023 Ανέρχεται του 10% -
HM HOUSEMARKET CYPRUS 7,15 7,15 10 Νοε 2023 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 98,36 98,36 20 Ιουν 2022 Δημόσια Πρόταση -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ 22,88 22,88 24 Μαρ 2023 Εταιρική πράξη
Τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου κατέχονται άμεσα και έμμεσα.
ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20,57 20,57 24 Μαρ 2023 Εταιρική πράξη
Τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου κατέχονται άμεσα και έμμεσα.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30,31 30,31 23 Νοε 2021 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου κατέχονται άμεσα 7,06% και έμμεσα 23,25% μέσω του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ χορήγησε στον κ. Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλο, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, την αποκλειστική εξουσία, ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ, να ασκεί κατά την κρίση του τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τις μετοχές της Viohalco που κατέχει το Ίδρυμα ΚΙΚΠΕ.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27,43 27,43 23 Νοε 2021 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19,2 19,2 1 Μαρ 2021 Κατέρχεται του 20%
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται άμεσα και έμμεσα μέσω των εταιριών Evia Holdings Corporation, Wheatland Holdings Ltd, Bluefountain Investment Inc και Cromach Corporation.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 7,01 7,01 23 Νοε 2021 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26,15 26,15 19 Μαρ 2010 -
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 19,91 19,91 12 Ιαν 2024 -
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΛΕΚΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14,8 14,8 13 Φεβ 2001 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,801 31,801 11 Ιουλ 2023 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής
Ο κ. Χρήστος Ιωάννου ελέγχει έμμεσα συνολικό ποσοστό 31,801% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ως εξής: (1) ποσοστό 9,760% μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών CDSJ Holdings Ltd και CSME Holdings Ltd, (2) ποσοστό 14,327% μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών CDSJ Holdings Ltd, CSME Holdings Ltd, STEJO Ltd και JCGH Ltd, και (3) ποσοστό 7,714% μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών CDSJ Holdings Ltd και Honeysuckle Properties Ltd.
ΜΙΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16,31 16,31 20 Φεβ 2020 Εταιρική πράξη -
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 8,498 8,498 27 Μαρ 2023 -
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7,83 7,83 20 Φεβ 2020 Εταιρική πράξη
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα μέσω της εταιρίας SAVETRANS HOLDINGS LTD.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 66,24 66,24 6 Ιουλ 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ανωτέρω ποσοστό ο κος Γ. Σπύρου το κατέχει άμεσα και έμμεσα, μέσω της εταιρίας "AGROTECHNICS INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP A.I.I.G. LTD
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 51,12 51,12 24 Ιουλ 2017 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Μοναδικός μέτοχος της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ είναι το Ελληνικό Δημόσιο.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 37,5 37,5 15 Ιουν 2021 Εταιρική πράξη
Ο κ. Βασιλάκης ελέγχει άμεσα ποσοστό 0,98% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και έμμεσα (μέσω των ελεγχόμενων από εκείνον εταιριών, Felix Holdings, Evertrans SA, Main Stream SA και Autohellas A.T.E.E.,) ποσοστό 36,52%.
ALNESCO ENTERPRISES COMPANY LTD 12,02 12,02 19 Μαρ 2024
Η «ALNESCO ENTERPRISES COMPANY LIMITED» κατέχει άμεσα και ο κ. Παναγιώτης Λασκαρίδης κατέχει έμμεσα 10.840.696 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,02% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 5,55 5,55 15 Ιουν 2021 Εταιρική πράξη
Ο κ. Κωνσταντακόπουλος ελέγχει άμεσα ποσοστό 4,13% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και έμμεσα (μέσω της ελεγχόμενης από εκείνον εταιρίας, Ateria Ventures Ltd )ποσοστό 1,41%.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 30,494 30,494 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17,72 17,72 29 Απρ 2008 -
ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΧΡΥΣΗ 15,48 15,48 1 Φεβ 2024 Δωρεά / Μεταβίβαση λόγω Κληρονομικής Διαδοχής -
ΣΑΡΑΝΤΗ ΛΟΥΚΙΑ 15,224 15,224 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32,85 32,85 31 Ιουλ 2020 Εταιρική πράξη -
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 32,08 32,08 31 Ιουλ 2020 Εταιρική πράξη
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται μέσω της εταιρίας "MLG INVESTMENTS LTD".
ΜΥΛΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 14,64 14,64 31 Ιουλ 2020 Εταιρική πράξη -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
MΟNDADORI INTERNATIONAL S.A. 41,66 41,66 22 Δεκ 2005 -
PALLADION SERVICES (OVERSEAS) LTD 19,82 19,82 29 Σεπ 2021 -
ASOKA HOLDINGS LTD 18,57 18,57 12 Σεπ 2000 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΑΔΕΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 32,68 32,68 21 Αυγ 2000 -
ΛΑΔΕΝΗ ΕΛΕΝΗ 18,9 18,9 1 Ιαν 1998 -
ΛΑΔΕΝΗ - ΜΠΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 13,004 13,004 26 Ιαν 2004 -
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΤΕΚΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 9,821 9,821 5 Μαϊ 2008
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως αυτό διαμορφώθηκε από 5/5/2008 μετά την σύναψη σύμβασης κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ) μεταξύ της Ελένης Ανεζουλάκη και του Ιωάννη Τεκέλογλου. Η μέτοχος Ελένη Ανεζουλάκη πριν την παραπάνω πράξη σύμβασης κατείχε ποσοστό 6,479% των δικαιωμάτων ψήφου και ο μέτοχος Ιωάννης Τεκέλογλου κατείχε ποσοστό 3,342% των δικαιωμάτων ψήφου αντίστοιχα.
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 6,697 6,697 27 Δεκ 2023 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΟΡΔΕΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 25,9 25,9 26 Μαϊ 2000 -
ΚΟΡΔΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25,9 25,9 26 Μαϊ 2000 -
ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 17,85 17,85 26 Ιουλ 2023 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 50,3 50,3 25 Απρ 2019 Εταιρική πράξη -
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 44,72 44,72 25 Απρ 2019 Εταιρική πράξη -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27,724 27,724 6 Νοε 2023 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ
Ο κ. Ιωάννης Καντώνιας ελέγχει το ανωτέρω ποσοστό από 6η Νοεμβρίου 2023 μέσω της ατομικής του μερίδας, καθώς και μέσω δύο Κοινών Επενδυτικών Μερίδων που δημιούργησε με συνδικαιούχους τους γιους του, Αστέριο Καντώνια & Γεώργιο Καντώνια. Επίσης, οι δύο γιοι του, λόγω μεταβιβάσεων που έγιναν στις 24/4/2024, ελέγχουν ποσοστό 11,83%, μέσω των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων.
ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19,808 19,808 1 Σεπ 2023 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ
Ο κ. Γεώργιος Καντώνιας ελέγχει το ανωτέρω ποσοστό μέσω της ατομικής του μερίδας καθώς και μέσω δύο Κοινών Επενδυτικών Μερίδων με συνδικαιούχους τους γιους του, Αντώνιο Καντώνια & Αλέξανδρο Καντώνια. Επίσης, οι δύο γιοι του, λόγω της ανωτέρω μεταβίβασης, ελέγχουν ποσοστό 11,519% έκαστος μέσω των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων.
ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12,51 12,51 5 Ιουν 2013 -
ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 5,628 5,628 6 Οκτ 2023 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17,72 17,72 10 Οκτ 2018 Μεταβολή μεγαλύτερη ή ίση του 3%
Το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται: (i) άμεσα, ποσοστό 10,755% και (ii) έμμεσα, μέσω της εταιρείας PROLINE CONSULTANTS S.A., ποσοστό 6,969%.
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 13,814 13,814 1 Φεβ 2021 Ανέρχεται του 10%
Ποσοστό άμεσης συμμετοχής 6,845% και έμμεσης 6,969% μέσω της εταιρίας PROLINE CONSULTANT SA.
ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5,176 5,176 13 Ιουλ 2020 Ανέρχεται του 5% -
CHRISTIAN COMAIR 5,034 5,034 16 Μαρ 2021 Ανέρχεται του 5% -
ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5,022 5,022 23 Μαϊ 2024 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
HELLENIC QUALITY FOODS Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ 91,31 91,31 27 Ιαν 2023 Εταιρική πράξη -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 51,0 51,0 8 Δεκ 2016 Κατέρχεται του 66,67% -
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ 15,96 15,96 8 Δεκ 2016 Ανέρχεται του 15% -
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΝΑ 15,96 15,96 8 Δεκ 2016 Ανέρχεται του 15% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29,9676 29,9676 19 Ιαν 2024
Ο κ. Γεώργιος Περιστέρης κατέχει πλέον 17.299.531 (16,7269%) άμεσα και 13.693.984 (13,2407%) έμμεσα και συνολικά 30.993.515 (29,9676%) μετοχές και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρία, ήτοι συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 29,9676%. Οι έμμεσες συμμετοχές του κατέχονται από τις εξής ελεγχόμενες επιχειρήσεις: (i) Γαρδένια Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε. 2,8890%, (ii) Perge Ltd. 7,7618% και (iii) Snakos Services Ltd. 2,5899%.
LATSCO HELLENIC HOLDINGS S.A.R.L. 7,5985 7,5985 12 Μαρ 2021 Ανέρχεται του 5%
Η εταιρία LATSCO HELLENIC HOLDINGS S.A.R.L είναι ελεγχόμενη εταιρεία από το φυσικό πρόσωπο κα. Άννα Μαρία Λουίζα Λάτση, η οποία και κατέχει έμμεσα την ως άνω συμμετοχή στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Την 11.08.2021 η «EFG Trust Company Ltd», υπό την ιδιότητά της ως trustee του «Thalassa Trust», απέκτησε από την κα. Αννα Μαρία Λουίζα Λάτση το σύνολο των μετοχών που αυτή κατείχε στην εταιρία με την επωνυμία «Latsco Hellenic Holdings S.?.r.L.». Κατόπιν της ως άνω απόκτησης, η EFG Trust Company Ltd κατέχει το σύνολο των μετοχών της «Latsco Hellenic Holdings S.?.r.L» και ελέγχει αυτήν ως trustee του Thalassa Trust. Σημειώνεται ότι στον trustee παρέχεται διακριτική ευχέρεια ως προς την διαχείριση και διάθεση των περιουσιακών στοιχείων και προσόδων ενώ το trust είναι ανέκκλητο. Με βάση τα ανωτέρω, η EFG Trust Company Ltd αποτελεί τη μοναδική μέτοχο και ελέγχει (για λογαριασμό του «Thalassa Trust») την Latsco Hellenic Holdings S.?.r.L. και κατέχει έμμεσα μέσω αυτής, 7.858.571 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,5985% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ως άνω γνωστοποίηση υποβλήθηκε από την EFG Trust Company Ltd, η οποία αποτελεί των απώτατο ελέγχοντα μέτοχο, για λογαριασμό της και για λογαριασμό του Thalassa Trust και της Latsco Hellenic Holdings S.?.r.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,66 20,66 27 Σεπ 2007 -
ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10,94 10,94 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΜΠΑΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 10,24 10,24 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10,05 10,05 10 Απρ 2008 -
Μ.Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. 10,03 10,03 16 Μαρ 2022
Ο κ. Μακρίδης Αλέξανδρος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3556/2007 ασκεί τον πλήρη έλεγχο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Μ.Γ.ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΚΥΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΑΙΚ. ΣΑΡΑΝΤΗ, HAWKEYE HOLDING LTD 55,498 55,498 1 Αυγ 2023 Εταιρική πράξη
Το ανωτέρω ποσοστό ελέγχεται άμεσα και έμμεσα από τους ΓΡΗΓΟΡΗ Π. ΣΑΡΑΝΤΗ, ΚΥΡΙΑΚΟ Π. ΣΑΡΑΝΤΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΣΑΡΑΝΤΗ, HAWKEYE HOLDING LTD., SKYLUX S.A.,RIGATTE S.A., ZALEK S.A., TEMPUS REAL ESTATE HOLDINGS LTD, ΛΕΝΙΔΙ Α.Ε., ΓΡΗΓΟΡΗ Κ. ΣΑΡΑΝΤΗ και ΕΛΠΙΝΙΚΗ Κ. ΣΑΡΑΝΤΗ. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την ανακοίνωση της εταιρίας στις 01/08/2023.
FMR LLC 10,45 10,45 1 Αυγ 2023 Εταιρική πράξη -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΔΑΪΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 83,34 83,34 10 Αυγ 2023 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 34,12 34,12 2 Μαρ 2022
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται άμεσα.
CVC CAPITAL PARTNERS PLC 10,0 10,0 30 Απρ 2024 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής
Η εταιρία CVC Capital Partners plc (CVC plc), ως αποτέλεσμα εταιρικής αναδιοργάνωσης της CVC Capital Partners SICAV - FIS S.A. (SIF), και μέσω των 100% θυγατρικών της CVC Management Holdings II Ltd και CVC Capital Partners Fund Holdings II Ltd, απέκτησε τον έμμεσο έλεγχο ποσοστού 10% των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ.
HELIKON INVESTMENTS LTD 1,88 5,09 6,97 22 Μαϊ 2023 -
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 5,9532 5,9532 19 Ιουν 2024 Αγορά / Πώληση Ιδίων Μετοχών -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
AVIALLIANCE GMBH 50,0 50,0 7 Φεβ 2024 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α.
Το «Public Sector Pension Investment Board» είναι ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας «PSP Investments Holding Europe Ltd» (συσταθείσας στην Αγγλία). Η εταιρεία «PSP Investments Holding Europe Ltd» είναι ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας «PSP Airports Holding Ltd» (συσταθείσας στον Καναδά). Η εταιρεία «PSP Airports Holding Ltd» είναι ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας «World Airport Partners Management GmbH» (συσταθείσας στη Γερμανία) και ο μοναδικός ετερόρρυθμος εταίρος της εταιρείας «World Airport- Partners GmbH & Co. KG» (συσταθείσας στη Γερμανία). Η εταιρεία «World Airport Partners Management GmbH» είναι ο General Partner με όλες τις αρμοδιότητες διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρείας «World Airport-Partners GmbH & Co. KG» (συσταθείσας στη Γερμανία), που αποτελεί το μοναδικό μέτοχο της εταιρείας «AviAlliance GmbH» (συσταθείσας στη Γερμανία). Η εταιρεία «AviAlliance GmbH» κατέχει άμεσα το 50,00002% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 25,5 25,5 7 Φεβ 2024 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α.
Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτό εκπροσωπείται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είναι ο μοναδικός μέτοχος της ΕΕΣΥΠ, της οποίας θυγατρική κατά 100% είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Άρα, το Ελληνικό Δημόσιο έχει σήμερα έμμεση συμμετοχή 25,5% στην Εταιρεία που περιλαμβάνει 76.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου μετοχές και ελέγχει έμμεσα τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ADAMAS GROUP LTD 29,31 29,31 12 Ιουλ 2023 Αλλαγή στον Έλεγχο Δικ. Ψήφου
Οι μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας ADAMAS GROUP LTD ανήκουν εξ' ολοκλήρου στον κ. Δημήτριο Κούτρα. Συνεπώς, η εταιρία ADAMAS GROUP Ltd ελέγχεται άμεσα από αυτόν. Επομένως, ο κ. Δημήτριος Κούτρας κατέχει και ελέγχει έμμεσα, μέσω της ADAMAS GROUP LTD, 4.654.906 δικαιώματα ψήφου της ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 29,31% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.
ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29,31 29,31 12 Ιουλ 2023 Αλλαγή στον Έλεγχο Δικ. Ψήφου -
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (ΔΙΑ Α.Ε.) 9,988 9,988 2 Οκτ 2015
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας: ο κ. Συνατσάκης α) κατείχε προ της ως άνω μεταβίβασης 9.309.812 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 58,631 % επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας) στην Εκδότρια Δομική Κρήτης Α.Ε. και β) κατέχει 13.804 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην εταιρία «ΔΙΑ Α.Ε.» (ήτοι ποσοστό 5,63 % επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της «ΔΙΑ Α.Ε.»), τα οποία σε συνδυασμό με τις 1.189.9710 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην εταιρία «ΔΙΑ Α.Ε.» (ήτοι ποσοστό 48,50 % επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της «ΔΙΑ Α.Ε.») τα οποία κατέχει η ελεγχόμενη από τον κύριο Συνατσάκη όπως αναλύθηκε ανωτέρω, Εκδότρια Δομική Κρήτης Α.Ε., παρέχουν στον κύριο Συνατσάκη τη δυνατότητα εμμέσου ελέγχου της «ΔΙΑ Α.Ε.» και, κατ' επέκταση, αυξάνουν το ελεγχόμενο από τον κύριο Συνατσάκη ποσοστό επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας Δομική Κρήτης Α.Ε. κατά το αποκτώμενο δυνάμει της ανωτέρω μεταβίβασης ποσοστό 9,988%.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΔΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 23,16 23,16 25 Οκτ 2011 -
ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ Ζ., ΒΟΛΑΚΑ Ε., ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Μ., ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Ι. 20,011 20,011 12 Οκτ 2009
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, οι εν λόγω μέτοχοι τελούν σε συμφωνία για συντονισμένη ενέργεια και κατέχουν αθροιστικά το ανωτέρω ποσοστό.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΠΑΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 19,75 19,75 19 Ιουλ 2006
Ποσοστά μετόχων όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς των μετοχών του αποβιώσαντος μετόχου Παϊρη Αναστασίου.
ΠΑΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,59 15,59 24 Οκτ 2003 -
ΠΑΙΡΗ ΔΩΡΙΣ 10,04 10,04 20 Ιαν 2014 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 50,0 50,0 3 Αυγ 2023 -
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 11,33 11,33 20 Μαρ 2018
Το σύνολο (100%) των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ κατέχεται από την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.), η οποία ελέγχει πλέον άμεσα τα δικαιώματα ψήφου 53.250.001 μετοχών (50% +1 μετοχή) και έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου 12.069.739 μετοχών (11,33%) μέσω του ΤΑΙΠΕΔ
PAULSON JOHN 9,99 9,99 30 Απρ 2014
Ο John Paulson ελέγχει την Paulson & Co. Inc., η οποία είναι εταιρεία διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων. Υπό την ιδιότητα της αυτή ασκεί τα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία. Όλες οι μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας γνωστοποίησης κατέχονται από τα επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Paulson & Co. Inc.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 38,71 38,71 31 Μαρ 2012 -
ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 37,31 37,31 31 Μαρ 2012 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ 18,39 18,39 17 Νοε 2023 Κατέρχεται του 20% -
THE CAPITAL GROUP COMPANIES, INC. 5,06 5,06 17 Νοε 2023 Ανέρχεται του 5%
H 'The Capital Group Companies, Inc.' κατέχει έμμεσα από την 17.11.2023 τα δικαιώματα ψήφου, μέσω της θυγατρικής της εταιρίας 'Capital Research and Management Company'. Ούτε η 'The Capital Group Companies, Inc.' ούτε η 'Capital Research and Management Company' κατέχουν μετοχές της Τράπεζας για ίδιο λογαριασμό και οι μετοχές από τις οποίες απορρέουν τα ως άνω δικαιώματα ψήφου κατέχονται από λογαριασμούς που βρίσκονται υπό καθεστώς επενδυτικής διαχείρισης διακριτικής ευχέρειας (discretionary investment management).
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. 14,564 14,564 4 Νοε 2021 Κατέρχεται του 15% -
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. 13,183 13,183 7 Νοε 2013
Η μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας επήλθε καθώς η εταιρία ΑΕΓΕΚ Α.Ε. μεταβίβασε με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (OTC) το σύνολο των μετοχών της εκδότριας στην ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 5,851 5,851 12 Νοε 2009 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14,3888 14,3888 4 Μαρ 2022 Δωρεά / Μεταβίβαση λόγω Κληρονομικής Διαδοχής -
ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 14,1821 14,1821 4 Μαρ 2022 Δωρεά / Μεταβίβαση λόγω Κληρονομικής Διαδοχής -
ΜΟΥΖΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 14,1795 14,1795 4 Φεβ 2022 Δωρεά / Μεταβίβαση λόγω Κληρονομικής Διαδοχής -
ΤΖΟΝ ΠΟΛ ΓΚΑΓΚΝΟΥΜ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΝ ΕΡΙΚΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΚΑΓΚΝΟΥΜ 14,1723 14,1723 8 Σεπ 2022 Δωρεά / Μεταβίβαση λόγω Κληρονομικής Διαδοχής -
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΝ ΕΡΙΚΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ - ΓΚΑΓΚΝΟΥΜ 5,0052 5,0052 6 Μαϊ 2022 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19,0 19,0 1 Ιαν 1998 -
ΚΑΛΠΙΝΗ ΕΛΒΙΡΑ 11,0 11,0 1 Ιαν 1998 -
ΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8,49 8,49 29 Δεκ 2011 -
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 6,22 6,22 17 Μαϊ 2023 Ανέρχεται του 5% -
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6,22 6,22 17 Μαϊ 2023 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
VIOHALCO SA/NV 84,78 84,78 27 Απρ 2021 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 74,87 74,87 28 Μαρ 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται από τον κ. Κιτσικόπουλο ατομικά και 71,65% μέσω της Κ.Ε.Μ., ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ - ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.).
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΑΡΝΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 63,8 63,8 24 Μαρ 2009
Το ανωτέρω ποσοστό του μετόχου ήτοι 63,80% σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου είναι μέσω των εταιριών AMERIA INVESTMENTS INC. και ILIUM S.A.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
REGGEBORGH INVEST B.V. 45,1682 45,1682 26 Φεβ 2024 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής
Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (που ενσωματώνονται σε μετοχές): 1. (i)Άμεση συμμετοχή: το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια ανήλθε σε 45,1682%, ήτοι 157.272.350 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, από 29,5433%, ήτοι 102.867.595 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές. Η άμεση συμμετοχή υπερέβη το όριο του 1/3. (ii)Έμμεση συμμετοχή (μέσω της ελεγχόμενης RB ELLAKTOR HOLDING B.V.): το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια διαμορφώθηκε σε 0% (0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) από 15,6249%, ήτοι 54.404.755 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές. Η έμμεση συμμετοχή κατήλθε του ορίου 5%. 2. Χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1.β του ν. 3556/2007, ήτοι δικαίωμα προαίρεσης (Call Option) ποσοστού 7,4671% επί των δικαιωμάτων ψήφου (ήτοι 26.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE, με περίοδο άσκησης/μετατροπής του Call Option 36 μήνες με εκκίνηση την 06.05.2022 και λήξη την 06.05.2025.
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. 29,87 29,87 6 Μαϊ 2022 Ανέρχεται του 25% -
ATLAS NV 9,798 9,798 17 Ιουν 2021 Ανέρχεται του 5%
Η ATLAS NV, ελέγχεται από ATLASINVEST HOLDING B.V, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον κ. Martialis Quirinus van Poecke.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
SMALLCAP WORLD FUND 5,09 5,09 7 Ιουλ 2021 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ 35,27 35,27 9 Αυγ 2005
Η ανωτέρω μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πραγματοποιήθηκε με σκοπό την αύξηση της διασποράς των μετοχών της εταιρίας.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 14,9955 14,9955 13 Δεκ 2021 Γονική Παροχή -
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 13,3804 13,3804 13 Δεκ 2021 Γονική Παροχή -
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ 8,8066 8,8066 13 Δεκ 2021 Γονική Παροχή -
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 5,8713 5,8713 13 Δεκ 2021 Γονική Παροχή -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ - ΜΑΡΙΑ 16,91 16,91 3 Απρ 2023 -
ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε. 13,35 13,35 19 Δεκ 2023 Αλλαγή στον Έλεγχο Δικ. Ψήφου
Την 19.12.2023 η εταιρία «ΑΥΓΗ Α.Ε.» μεταβίβασε στην εταιρία «ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.» το σύνολο των μετοχών που κατείχε στον Εκδότη. Συνεπεία της ανωτέρω μεταβίβασης, η εταιρία «ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.» κατέχει πλέον άμεσα το 13,35% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη, ενώ η εταιρία «ΑΥΓΗ Α.Ε.» δεν κατέχει πλέον μετοχές και δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη και δεν περιλαμβάνεται στην αλυσίδα των οντοτήτων μέσω των οποίων η εταιρία «BLUE CREST HOLDING S.A.» ελέγχει έμμεσα το 13,35% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη. Διευκρινίζεται ότι η εταιρία «BLUE CREST HOLDING S.A.», η οποία δεν ελέγχεται από κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατέχει άμεσα το 56,90% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρία «ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.».
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ 10,81 10,81 22 Δεκ 2022 Φθάνει στο 10% -
ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 5,887 5,887 1 Αυγ 2023 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
VERDALITE LTD 37,26 37,26 14 Μαρ 2024 Συντονισμένη Εξάσκηση Δικ. Ψήφου
Η Verdalite Limited ανήκει κατά 100% στην εταιρεία Olympia Group που εδρεύει στην Κύπρο. Η πλειοψηφία των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Olympia Group ανήκει στο Folloe Trust, το νόμιμο τίτλο επί της περιουσίας του οποίου έχει η εταιρεία Rackham Trust Company S.A. με έδρα στην Ελβετία η οποία, κατά δήλωση του μετόχου, δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.3556/2007. Η Olympia και η εταιρεία Rucio Investments S.a.r.l. που εδρεύει στο Λουξεμβούργο («Rucio») συμφώνησαν προφορικά να συνεργαστούν με σκοπό να επιδιώξουν να αποκτήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας, αρχικά μέσω της εταιρείας Verdalite. Από 6.3.2024, η Verdalite ελέγχεται από κοινού από την Olympia και την Rucio και η καθεμία κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Η συνολική αλυσίδα επιχειρήσεων έχει ως εξής: Η Verdalite κατέχει άμεσα και έκαστη εκ των Olympia, Rackham Trust Company S.A., Ελέγχοντος, SDQ, Steflot, Imker και Rucio κατέχουν έμμεσα το ποσοστό συμμετοχής και τα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία. Την 26.3.2024 η ελληνική ανώνυμη εταιρεία «UNITY HOLDING COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 176188801000 (?UHC?), κατέστη για πρώτη φορά μέτοχος της Εταιρείας με ποσοστό περίπου 37,26% επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι 11.177.078 μετοχές και δικαιώματα ψήφου. Η UHC είναι 100% θυγατρική της εταιρείας «Verdalite Limited» που εδρεύει στην Κύπρο («Verdalite»).
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 15,23 15,23 5 Ιουν 2024 -
ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 9,6 9,6 10 Μαρ 2020 Εταιρική πράξη -
ΜΕΝΕΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 6,7 6,7 10 Μαρ 2020 Εταιρική πράξη -
ΑΒΡΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6,6 6,6 10 Μαρ 2020 Εταιρική πράξη -
ΚΑΝΣΟΥΖΙΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6,0 6,0 10 Μαρ 2020 Εταιρική πράξη -
ΚΑΝΣΟΥΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6,0 6,0 10 Μαρ 2020 Εταιρική πράξη -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 45,04 45,04 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΔΟΝΤΑ Μ. ΦΩΤΕΙΝΗ 7,058 7,058 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΔΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7,052 7,052 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΔΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5,6 5,6 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΔΟΝΤΑ Ι. ΦΩΤΕΙΝΗ 5,46 5,46 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29,51 29,51 4 Μαϊ 2023 Εταιρική πράξη -
ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14,22 14,22 4 Μαϊ 2023 Εταιρική πράξη -
ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΑΓΑΠΗ 12,42 12,42 4 Μαϊ 2023 Εταιρική πράξη -
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ /ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ /ΆΝΝΑ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 6,52 6,52 4 Μαϊ 2023 Εταιρική πράξη -
ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 5,1 5,1 13 Ιουλ 2023 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 50,0 50,0 3 Αυγ 2023 -
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 24,02 24,02 20 Μαρ 2018 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής -
SUEZ ENVIRONMENT COMPANY 5,0124 5,0124 8 Δεκ 2008
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου η εταιρία το κατέχει έμμεσα, μέσω των εταιριών: (α) SUEZ ENVIROMENT (3,534%), και (β) CALIGE (1,4784%), οι οποίες ανήκουν εξ ολοκλήρου στην SUEZ ENVIROMENT COMPANY.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
WITTIG BETH 20,532 20,532 5 Ιουλ 2016
Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου κατόπιν ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 05/07/2016. Η κα. BETH WITTIG είναι ελέγχων μέτοχος με ποσοστό 100% της WW INVESTMENTS LLC, στην οποία ασκεί την διοίκηση και τον έλεγχο.
ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11,281 11,281 30 Ιουν 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 9,748 9,748 19 Απρ 2016 -
ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ ΠΑΡΙΣ 9,51 9,51 19 Απρ 2016 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 87,729 87,729 31 Αυγ 2023 Δημόσια Πρόταση
Τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου κατέχονται άμεσα και έμμεσα από τον μέτοχο ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44,468 44,468 17 Ιουλ 2019 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται άμεσα κατά ποσοστό 4,052% από τον κ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο και έμμεσα, κατά ποσοστό 40,416% μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».
ASKLEPIOS INTERNATIONAL GMBH 36,3522 36,3522 15 Ιαν 2016
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, την παράγραφο 2.2 της υπό στοιχεία 33/03.07.2007 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης που έλαβε στις 15.01.2016 από τον Dr. Bernard Gr. Broermann και την ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία με την επωνυμία «ASKLEPIOS KLINIKEN GmbH» (στο εξής από κοινού με τον Dr. Bernard Gr. Broermann, οι «Γνωστοποιούντες») και μητρική εταιρεία της «ASKLEPIOS INTERNATIONAL GmbH», ότι, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει άμεσα η «ASKLEPIOS INTERNATIONAL GmbH» ανέρχεται πλέον σε περίπου 36,3522% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και αντιστοιχεί σε 31.530.423 μετοχές.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΧΑΪΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 50,95 50,95 4 Δεκ 2009 -
ΧΑΪΔΑ ΛΥΔΙΑ 5,24 5,24 4 Δεκ 2009 -
ΧΑΪΔΑ ΙΟΥΛΙΑ 5,24 5,24 4 Δεκ 2009 -
ΧΑΪΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΙΟΥΛΙΑ 5,24 5,24 4 Δεκ 2009 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50,31 50,31 15 Σεπ 2017 Εταιρική πράξη -
ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 6,25 6,25 25 Σεπ 2015 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ 52,59 52,59 25 Απρ 2023 -
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13,54 13,54 2 Μαρ 2010
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία με απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία ενημερώθηκε από τους κ.κ. Αλέξανδρο Παππά, Νικόλαο Θεοδωρίδη, Γεώργιο Γεράρδη, Γεώργιο Θεοδωρίδη, Μάρκο Φραγκίστα, Ευτύχιο Παπαδάκη και την κα. Σοφία Γεράρδη (μετόχους της απορροφηθείσας "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας" από την Εταιρεία) ότι τα εν λόγω πρόσωπα αφενός είναι μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχώνευσης μέτοχοί της με ποσοστά 26,58%, 13,54%, 5,58%, 3,43%, 4,08%, 0,75% και 24,38% αντίστοιχα και αφετέρου έχουν συνάψει μεταξύ τους συμφωνία, βάσει της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που εκάστοτε κατέχουν δεσμεύονται να υιοθετούν διαρκώς κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της εταιρίας (έτσι ώστε η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να απαρτίζεται από πρόσωπα κοινής αποδοχής τους).
ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5,58 5,58 2 Μαρ 2010
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία με απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία ενημερώθηκε από τους κ.κ. Αλέξανδρο Παππά, Νικόλαο Θεοδωρίδη, Γεώργιο Γεράρδη, Γεώργιο Θεοδωρίδη, Μάρκο Φραγκίστα, Ευτύχιο Παπαδάκη και την κα. Σοφία Γεράρδη (μετόχους της απορροφηθείσας "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας" από την Εταιρεία) ότι τα εν λόγω πρόσωπα αφενός είναι μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχώνευσης μέτοχοί της με ποσοστά 26,58%, 13,54%, 5,58%, 3,43%, 4,08%, 0,75% και 24,38% αντίστοιχα και αφετέρου έχουν συνάψει μεταξύ τους συμφωνία, βάσει της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που εκάστοτε κατέχουν δεσμεύονται να υιοθετούν διαρκώς κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της εταιρίας (έτσι ώστε η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να απαρτίζεται από πρόσωπα κοινής αποδοχής τους).
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29,03 29,03 26 Ιαν 2021 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α.
Το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής του ανέρχεται σε 22,06% και της έμμεσης σε 6,97% μέσω των εταιριών ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε (5,31%) και INTERBROKERS A.E. (1,66%).
ΒΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 14,24 14,24 26 Ιαν 2021 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13,472 13,472 9 Μαϊ 2022 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ -
CYPROMAN SERVICES LTD 6,0117 6,0117 27 Απρ 2022 Ανέρχεται του 5% -
ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5,08 5,08 26 Ιαν 2021 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
CD MEDIA S.E. 29,36 29,36 20 Σεπ 2022 Ανέρχεται του 25% -
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28,45 28,45 5 Αυγ 2019 Εταιρική πράξη
Το ανωτέρω ποσοστό ελέγχεται έμμεσα μέσω της εταιρίας ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.
TRAL LTD 5,0435 5,0435 31 Αυγ 2018 Ανέρχεται του 5%
Ο κ. Τρύφων Αλευρίτης κατέχει κατά 100% την εταιρία TRAL LTD.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 28,829 28,829 17 Νοε 2023
Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη ανέρχεται συνολικά σε 28,829%, εκ των οποίων άμεσα 3,588% και έμμεσα 25,241%.
BLACK OAK INVESTMENTS PLC 5,049 5,049 30 Νοε 2023 Ανέρχεται του 5%
Η εταιρεία «BLACK OAK INVESTMENTS PLC» ελέγχεται από την εταιρεία «BLACK OAK CAPITAL M.A.E.», μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
CQ LOTTERY LLC 26,86 26,86 8 Νοε 2023 Εταιρική πράξη
Η "CQ Lottery LLC" είναι εταιρεία ελεγχόμενη από την "The Queen Casino & Entertainment Inc.", η οποία είναι εταιρεία που ελέγχεται από την "Standard General Management, LLC", η οποία με την σειρά της είναι ελεγχόμενη από την "Acme Amalgamated Holdings, LLC", η οποία τελικά είναι ελεγχόμενη από τον κ. Soohyung Kim.
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 20,502 20,502 8 Νοε 2023 Εταιρική πράξη
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται άμεσα και έμμεσα.
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 7,135 7,135 8 Νοε 2023 Εταιρική πράξη -
INTESA SANPAOLO S.P.A. 5,0135 5,0135 27 Ιουλ 2009
Η INTESA SANPAOLO S.P.A. κατέχει τις μετοχές αυτές για λογαριασμό πελατών της, ουδείς εκ των οποίων κατέχει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5%.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΑΡΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 31,9641 31,9641 7 Απρ 2010
Μεταβολές ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου κατόπιν κληρονομικής διαδοχής του αποβιώσαντος Κωνσταντίνου Καρέλια.
ΚΑΡΕΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21,597 21,597 5 Μαϊ 2009 -
ΚΑΡΕΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 20,945 20,945 5 Μαϊ 2009 -
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 12,8286 12,8286 7 Απρ 2010
Μεταβολές ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου κατόπιν κληρονομικής διαδοχής του αποβιώσαντος Κωνσταντίνου Καρέλια.
ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΑ 7,15 7,15 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 37,222 37,222 4 Δεκ 2017 Εταιρική πράξη -
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 34,315 34,315 31 Οκτ 2018 Αλλαγή στον Έλεγχο Δικ. Ψήφου
Η εταιρεία κατέχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου μέσω της ελεγχόμενης κατά 100% από αυτή εταιρία «INTRADEVELOPMENT».
ALPHA BANK Α.Ε. 6,688 6,688 30 Απρ 2018 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32,27 32,27 29 Οκτ 2015 -
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28,43 28,43 26 Φεβ 2018 Μεταβολή μεγαλύτερη ή ίση του 3% -
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13,377 13,377 23 Δεκ 2003
Ποσοστά μετόχων όπως διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς των μετοχών του αποβιώσαντος μετόχου Πολύχρονου Γεωργίου.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 16,787 16,787 2 Σεπ 2014
Ο μέτοχος κος ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ προέβη την 02/09/2014 σε γονική παροχή 1.196.134 κοινών ονομαστικών μετοχών προς τον κο ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟ του ΖΑΧΑΡΙΑ, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός μετοχών του και δικαιωμάτων ψήφου του ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑ ΖΑΧΑΡΙΑ να κατέλθει από 1.406.134 σε 210.000 με ποσοστό επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου να μεταβληθεί από 19,735% σε 2,947%. Με την ως άνω γονική παροχή, ο συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του κου ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ είναι 1.196.134 με ποσοστό επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου 16,787%.
LJAMKOVIC MIRJANA 5,702 5,702 25 Οκτ 2018 Δωρεά / Μεταβίβαση λόγω Κληρονομικής Διαδοχής -
LJAMKOVIC SPOMENKA 5,702 5,702 25 Οκτ 2018 Δωρεά / Μεταβίβαση λόγω Κληρονομικής Διαδοχής -
ΚΡΕ.ΚΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. 5,033 5,033 23 Ιαν 2018 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18,049 18,049 12 Μαρ 2018 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ -
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΤΣΙΝΑΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 15,122 15,122 24 Οκτ 2017 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ -
ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 15,122 15,122 12 Μαρ 2018 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ -
ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΤΣΙΝΑΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΤΣΙΝΑΒΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΤΣΙΝΑΒΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 12,097 12,097 10 Φεβ 2016 -
ΤΣΙΝΑΒΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 6,504 6,504 10 Νοε 2021 Δωρεά / Μεταβίβαση λόγω Κληρονομικής Διαδοχής -
ΤΣΙΝΑΒΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 6,42 6,42 10 Φεβ 2016 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 37,6 37,6 14 Δεκ 2009
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από Σύμβαση Γονικής Παροχής Μετοχών
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 16,83 16,83 14 Δεκ 2009
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από Σύμβαση Γονικής Παροχής Μετοχών
ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΑ 14,64 14,64 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10,51 10,51 14 Δεκ 2009
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από Σύμβαση Γονικής Παροχής Μετοχών
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50,1948 50,1948 23 Απρ 2019 Ανέρχεται του 50% -
CREDIT SUISSE GROUP 26,27 26,27 8 Απρ 2009
Η εταιρεία ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., μετά από σχετική ενημέρωση που της έγινε, ανακοινώνει ότι η CLARIDEN LEU AG , ως μέλος του ομίλου CREDIT SUISSE GROUP, απέκτησε 1.000 μετοχές της Εταιρείας, στις 08.04.2009. Η ως άνω κατέχει 1.098.360 μετοχές και ως εκ τούτου ο όμιλος CREDIT SUISSE GROUP κατέχει 1.098.360 έμμεσα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 26,27%.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΑΡΕΤΗ 18,13 18,13 23 Φεβ 2024 -
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 15,8 15,8 10 Απρ 1998 -
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 15,8 15,8 10 Απρ 1998 -
KAZAZIAN ASSET MANAGEMENT LLC 7,6449 7,6449 4 Ιουλ 2019 Ανέρχεται του 5%
Tο ποσοστό ελέγχεται έμμεσα, η πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, είναι η εξής: Kazazian Capital Master Fund L.P. Legacy Worldwide Investments Ltd. Βασικός μέτοχος της εταιρίας είναι ο κ. Kirk Kazazian.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
DRYNA ENTERPRISES COMPANY LTD 30,28 30,28 3 Φεβ 2010
Η ανωτέρω μεταβολή έλαβε χώρα μέσω δύο προσυμφωνημένων χρηματιστηριακών συναλλαγών και αποτελούν αμιγώς ενδοομιλικές συναλλαγές συνδυαζόμενες με συμφέροντα προσώπων των ιδίων οικογενειών.
NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD 25,19 25,19 20 Ιαν 2021 Ενδοομιλική Συναλλαγή
Η NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD ελέγχεται κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. γΆ του Ν. 3556/2007, από την GURI ENTERPRISES COMPANY LTD, Κύπρος, η οποία κατέχει ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της NAMSOS ENTERPRISES COMPANY LTD.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10,2 10,2 18 Σεπ 2006
Το ποσοστό σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στην εταιρία ΛΑΜΨΑ ΑΝ. ΕΤ. ΕΛΛ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ανέρχεται σε 10,20% και συμπεριλαμβάνει το άμεσο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του, ήτοι 0,40%, ενώ η υπόλοιπη συμμετοχή του μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου είναι μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν εταιριών TALANTON, ήτοι 4,81% και MEGABRIT LTD, ήτοι 4,99%, βάσει των άρθροων 7 και 8 του π.δ. 51/1992.
HOMERIC DEPARTMENT STORES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 8,25 8,25 20 Ιαν 2021 Ενδοομιλική Συναλλαγή
Η HOMERIC DEPARTMENT STORES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατείχε και κατέχει 1.762.550 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 8,25% των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, και ανήκει σε ποσοστό 100% στην GREFENCO HOLDINGS LTD, ο έλεγχος της οποίας όμως, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 περ. γ' του Ν.3556/2007, μεταβλήθηκε από κοινό με τον κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη σε αποκλειστικό από τον κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη.
SINOPI ENTERPRISES COMPANY LTD 7,63 7,63 20 Ιαν 2021 Ενδοομιλική Συναλλαγή
Η SINOPI ENTERPRISES COMPANY LTD ελέγχεται, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 3556/2007, από τον κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη, ο οποίος κατέχει ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΔΑΜΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25,151 25,151 22 Φεβ 2013 -
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 21,97 21,97 8 Απρ 2024 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ -
ΔΑΜΙΓΟΥ ΕΥΕΛΠΙΣ 13,491 13,491 22 Φεβ 2013 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΙΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 33,91 33,91 28 Δεκ 2007 -
ΛΙΒΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 33,57 33,57 28 Δεκ 2007 -
ΛΙΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13,33 13,33 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΑΘΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 48,2 48,2 11 Ιαν 2023 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ
Ο κ. Ιωάννης Μαθιός κατέχει από 24.03.2023 ποσοστό 47,19% μέσω ατομικής επενδυτικής μερίδας και ποσοστό 1,01% μέσω Κοινής επενδυτικής μερίδας.
ΜΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14,151 14,151 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΜΑΘΙΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ 14,031 14,031 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5,155 5,155 7 Ιουν 2023 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
MOTOR OIL HOLDINGS LTD 41,528 41,528 17 Αυγ 2017 Αλλαγή στον Έλεγχο Δικ. Ψήφου
H MOTOR OIL HOLDINGS LTD κατέστη ελεγχόμενη επιχείρηση της MOTOR OIL INVESTMENTS LIMITED. Η MOTOR OIL HOLDINGS LTD ελέγχει άμεσα 1,528% και έμμεσα (μέσω της ελεγχόμενης από την ίδια PETROVENTURE HOLDINGS LIMITED) 40,00% των δικαιωμάτων ψήφου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Συνεπώς, λόγω μεταβολής της αλυσίδας ελεγχόμενων επιχειρήσεων, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που έμμεσα ελέγχει η MOTOR OIL INVESTMENTS LIMITED διαμορφώνεται σε 41,528% από 0% προηγουμένως από την 17/8/2017. Η MOTOR OIL INVESTMENTS LIMITED δεν κατέχει μετοχές εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΠΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36,548 36,548 7 Αυγ 2013
Το ανωτέρω ποσοστό συμμετοχής επί των δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 36,548%, αναλύεται ως εξής: (α) άμεση συμμετοχή ποσοστό 28,861% και (β) έμμεση συμμετοχή ποσοστό 7,687% μέσω της εταιρίας BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε., ελεγχόμενη εταιρεία από τον κο Μπήτρο Γιάννη.
ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25,0 25,0 9 Δεκ 2008 -
ΜΠΗΤΡΟΥ ΛΗΔΑ 10,029 10,029 13 Ιουν 2008
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, όπως διαμορφώθηκε μετά από διάθεση δικαιωμάτων (αυτούσια διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας European Steel S.A. προς τα φυσικά πρόσωπα που είναι τελικοί δικαιούχοι -beneficial owners των μετοχών της).
ΜΠΗΤΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 6,2646 6,2646 4 Δεκ 2008 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΥΜΟΡΦΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 40,62 40,62 11 Απρ 2023 -
ΕΥΜΟΡΦΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 37,62 37,62 14 Ιουν 2022 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ 5,56 5,56 14 Ιουν 2024 Αγορά / Πώληση Ιδίων Μετοχών -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΕΠΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 44,66 44,66 27 Ιουλ 2022 Γονική Παροχή -
ΚΕΠΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44,657 44,657 27 Ιουλ 2022 Γονική Παροχή -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 52,1 52,1 17 Απρ 2000 -
ΒΑΡΒΕΡΗ ΑΓΓΕΛΑ 32,54 32,54 19 Σεπ 2007 -
AL MAVA HOLDINGS S.A. 5,032 5,032 7 Φεβ 2024 Ανέρχεται του 5%
Ο κ. Δημοσθένης Στασινόπουλος, από τις 07.02.2024 κατέχει εμμέσως 946.405 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,032% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, μέσω της εταιρείας AL MAVA HOLDINGS S.A.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ ΛΗΤΩ 19,03 19,03 8 Μαρ 2011 -
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ ΑΡΕΤΗ 11,613 11,613 14 Ιουν 2007 -
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ ΛΗΔΑ 10,368 10,368 18 Ιουν 2009 -
ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 5,128 5,128 29 Φεβ 2008 -
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5,002 5,002 11 Μαρ 2008 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39,15 39,15 12 Ιουν 2023 -
ΝΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 39,14 39,14 12 Ιουν 2023 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
VIOHALCO SA/NV 69,278 69,278 5 Ιουν 2024 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α.
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται άμεσα και έμμεσα.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7,3628 7,3628 5 Ιουν 2024 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α.
Ο κ. Στασινόπουλος κατέχει: (α) την ισόβια επικαρπία 9.060.856 μετοχών του Εκδότη που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,166586% του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη και ταυτόχρονα το δικαίωμα να ασκεί τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 10, στοιχείο (δ) του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, ενώ την ψιλή κυριότητα των μετοχών αυτών του Εκδότη είχαν οι κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου (3,583293% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 4.530.428 μετοχές του Εκδότη) και κ. Ιπποκράτης-Ιωάννης Στασινόπουλος του Νικολάου (3,583293% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 4.530.428 μετοχές του Εκδότη) και (β) την πλήρη κυριότητα 248.168 μετοχών του Εκδότη που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,196285% του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
BELTERRA INVESMENTS LTD 71,85 71,85 6 Δεκ 2021 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Ο κ. Νίκος Σαββίδης ελέγχει, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 γ) Ν. 3556/07, τη Βelterra Holdings Ltd, η οποία ελέγχει, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 γ) Ν. 3556/07, τη Belterra Investments Ltd, η οποία ελέγχει συνολικά, άμεσα και έμμεσα, 7.242.932 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 71,85% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Belterra Investments Ltd κατέχει πλέον άμεσα 489.332 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 4,85% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και ταυτόχρονα ελέγχει ήδη, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 γ) Ν. 3556/07, τη Melbery Investments Ltd, η οποία περαιτέρω ελέγχει, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 γ) Ν. 3556/07, τη South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Ltd, κάτοχο 6.753.600 δικαιωμάτων ψήφου της Eταιρείας, ήτοι ποσοστού 67% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 7,27 7,27 23 Μαρ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας άμεσα το 100% της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ ΑΕ)» η οποία ελέγχει άμεσα το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ)», ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
CHINA COSCO SHIPPING CORPORATION LTD 67,0 67,0 6 Οκτ 2021
Η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited ελέγχεται κατά 100% από την China Shipping Group Co. Ltd, η οποία ελέγχεται κατά 100% από τη China COSCO Shipping Corporation Limited. Ως συνέπεια της συναλλαγής, η China COSCO Shipping Corporation Limited ελέγχει έμμεσα το 67% των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΛΠ Α.Ε. Σημειώνεται ότι η China COSCO Shipping Corporation Limited δεν ελέγχεται κατά την έννοια του Ν. 3556/2007.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 7,1378 7,1378 6 Οκτ 2021 -
HELIKON INVESTMENTS LTD 5,376 5,376 10 Νοε 2021 Ανέρχεται του 5%
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται έμμεσα μέσω της εταιρίας Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
VALEA FOUNDATION 50,18 50,18 28 Αυγ 2023 Αλλαγή στον Έλεγχο Δικ. Ψήφου
Το VALEA FOUNDATION είναι ο μοναδικός μέτοχος της Valea Holding AG. H Valea Holding AG είναι ο μοναδικός μέτοχος της KKCG Holding AG. H KKCG Holding AG είναι ο μοναδικός μέτοχος της KKCG AG. Η KKCG AG κατέχει άμεσα το σύνολο των κοινών μετοχών μέσω των οποίων ασκεί αποκλειστικό έλεγχο επί της Allwyn AG. H Allwyn AG είναι ο μοναδικός μέτοχος της Allwyn International a.s. Η Allwyn International a.s. κατέχει άμεσα το 16,63% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη. Περαιτέρω, η Allwyn International a.s. κατέχει το σύνολο των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Allwyn Greece & Cyprus Holding 2 Ltd. H Allwyn Greece & Cyprus Holding 2 Ltd είναι η μοναδική οντότητα που κατέχει δικαιώματα ψήφου στην Allwyn Greece & Cyprus Holding Ltd. Η Allwyn Greece & Cyprus Holding Ltd κατέχει άμεσα το 33,55% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη. Το VALEA FOUNDATION ελέγχει εμμέσως συνολικά το 50,18% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
DEUTSCHE TELEKOM AG 50,86 50,86 29 Νοε 2022 -
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 5,0 5,0 30 Μαϊ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει α)άμεσα, 4.901.507 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 1%) και β) έμμεσα, μέσω του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), 19.606.015 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 4%).
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 46,6 46,6 10 Ιουν 2010 -
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 24,97 24,97 13 Μαϊ 2021 Κατέρχεται του 25%
Το ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται άμεσα σε 3,21% και έμμεσα σε 21,76% μέσω της Κ.Ε.Μ. Ιωάννης Παπαπαναγιώτου.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΓΚΑΤΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24,47 24,47 10 Νοε 2020 Ανέρχεται του 20% -
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 23,7 23,7 9 Φεβ 2022 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται άμεσα και έμμεσα μέσω της εταιρίας ΣΑΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
TRUAD VERWALTUNGS AG 21,13 21,13 22 Δεκ 2023
-
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5,46 5,46 22 Ιαν 2021 Ανέρχεται του 5%
Η «3K Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρεία», υπό την ιδιότητά της ως μητρικής εταιρείας σε ποσοστό 100% της «3Κ Investment Partners ΑΕΔΑΚ», διαχειρίστριας εταιρίας των πιο κάτω αμοιβαίων κεφαλαίων, ελέγχει συνολικά ποσοστό 5,46% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (αντιστοιχούν σε 1.469.075 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) ως ακολούθως : (α) άμεσα 40.000 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 0,15% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και (β) έμμεσα, υπό την ιδιότητα της ως μητρική της «3Κ Investment Partners ΑΕΔΑΚ» διαχειρίστριας των αμοιβαίων κεφαλαίων «3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού», «3Κ Α/Κ Μικτό», «3Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού», «NN HELLAS Μετοχικό» και «3Κ Α/Κ Αναγέννησις (ΟΕΕ)», 1.429.075 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,31% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο κ. Γεώργιος Κουφόπουλος είναι ελέγχον πρόσωπο της «3K Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρεία».
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
PAULSON JOHN 18,62 18,62 7 Μαϊ 2021 Εταιρική πράξη
O κ. John A. Paulson κατέχει έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας Paulson & Co. Inc.,232.758.919 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 18,62% επί του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας, εξαιρουμένων αυτών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας(Τ.Χ.Σ.), οι οποίες υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 7ατου Ν.3864/2010. Η εταιρεία Paulson & Co. Inc. ασκεί τα δικαιώματα ψήφου ως διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία κατέχουν άμεσα τις μετοχές της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 25,88 25,88 25 Ιουλ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται μέσω της ΑΝΑΒΑΚ TRADING AND INVESTMENT LTD.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25,13 25,13 1 Νοε 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 5,06 5,06 12 Οκτ 2020 Αγορά / Πώληση Ιδίων Μετοχών -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΧΑΛΙΩΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 43,292 43,292 9 Μαρ 2023 Μεταβίβαση από/προς ΚΕΜ
Ποσοστό 41,153% κατέχεται μέσω δύο Κοινών Επενδυτικών Μερίδων και ποσοστό 2,139% είναι στην ατομική του μερίδα.Επίσης, τα δύο τέκνα του Σταύρος Χαλιορής και Αλέξανδρος Χαλιορής κατέχουν 20,577% έκαστος μέσω των ανωτέρω Κοινών Επενδυτικών Μερίδων.
ΧΑΛΙΩΡΗ ΕΥΦΗΜΙΑ 20,226 20,226 31 Ιουλ 2013
Η εν λόγω μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προέκυψε λόγω της ακύρωσης ιδίων μετοχών στις 31/7/2013.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 26,0 26,0 13 Μαϊ 2024
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται μέσω της ΚΕΜ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 24,2 24,2 13 Σεπ 2022 -
ΦΕΡΕΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 7,301 7,301 14 Μαϊ 2021
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται ως εξής: 3,648% μέσω της KEM ΦΕΡΕΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ και 3,652% μέσω δύο άλλων ΚΕΜ
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
INVEL RE HOLDINGS (CYPRUS) LTD 81,79 81,79 24 Ιαν 2024
Η συνολική έμμεση, μέσω ελεγχόμενων επιχειρήσεων, συμμετοχή στην Εταιρεία του κ. Χριστόφορου Παπαχριστοφόρου και της εταιρείας INVEL RE HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, η οποία ελέγχεται από αυτόν, ανήλθε την 24.01.2024 σε 208.971.647 μετοχές που αντιστοιχούν σε 81,79% επί του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
ASCETICO LTD 5,22 5,22 24 Ιαν 2024 Ανέρχεται του 5%
Η εταιρεία Ascetico Limited είναι 100% θυγατρική της εταιρείας Yoda PLC και ο κ. Ιωάννης Παπαλέκας είναι ο πραγματικός δικαιούχος ποσοστού 76,15% της εταιρείας Yoda PLC.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΚΟΥΤΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ 26,3 26,3 19 Απρ 2024 -
ΚΟΥΤΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20,032 20,032 30 Σεπ 2011 -
ΚΟΥΤΛΑ ΣΤΕΛΛΑ 9,9 9,9 25 Σεπ 2002
Ποσοστά μετόχων όπως διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση από το Υπ. Ανάπτυξης (Κ2-12406/25.09.2002) της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας "ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Ε" από την εταιρία "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε."
YIUTINOCO TRADING CO LTD 6,829 6,829 28 Μαϊ 2009
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως διαμορφώθηκε μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ πιστωτών της εταιρίας, στις 28/5/2009

Ο κύριος Κωνσταντινίδης Σπυρίδων ασκεί επιρροή ή έλεγχο στην εν λόγω εταιρία.
JESSORE HOLDING CO LTD 6,489 6,489 15 Οκτ 2009
Η εταιρία ελέγχεται από την PRONTOSERVUS LTD.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 38,25 38,25 6 Φεβ 2004 -
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19,75 19,75 21 Ιουλ 2005 -
ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14,22 14,22 7 Ιαν 2004
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
VIOHALCO SA/NV 26,8 26,8 27 Οκτ 2020 Εταιρική πράξη
Η VIOHALCO SA/NV, κατέχει τα ανωτέρω δικαιώματα άμεσα και έμμεσα μέσω και των θυγατρικών της ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. και SOVEL Ελληνική Εταιρεία Επεξεργασίας Χάλυβα Α.Ε.
ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ 25,0 25,0 27 Οκτ 2020 Ανέρχεται του 20% -
SIDACIER HOLDING S.A. 11,63 11,63 27 Οκτ 2020 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΜΑΡΣΕΛΟ ΧΑΡΗΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ 5,29 5,29 27 Οκτ 2020
Ο κύριος Μαρσέλος - Χάρης Αμαρίλιο ελέγχει το ανωτέρω ποσοστό άμεσα 0,19% και έμμεσα 5,10% μέσω του trust SPRINGFLOWER FOUNDATION και της εταιρείας RAPALLO INVEST HOLDING S.A.
ΠΙΖΑΝΤΕ ΒΙΚΤΩΡ 5,16 5,16 8 Οκτ 2021 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΑΡΙΣ 27,17 27,17 26 Οκτ 2022 -
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΛΥΜΠΑΡΕΤ 15,56 15,56 31 Οκτ 2022 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 37,9318 37,9318 15 Μαρ 2018 Μεταβολή μεγαλύτερη ή ίση του 3% -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11,0583 11,0583 21 Απρ 2021 -
ATALE ENTERPRISES LTD 6,0 6,0 21 Απρ 2021 Ανέρχεται του 5%
Η ΑTALE ENTERPRISES LIMITED είναι ελεγχόμενη εταιρεία από το φυσικό πρόσωπο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΑΡΙΝΑΚΗ, o οποίος και κατέχει έμμεσα την ως άνω συμμετοχή στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 39,28 39,28 5 Ιουλ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΣΤΕΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13,6 13,6 16 Απρ 2015 -
FIDELITY INVESTMENTS 10,03 10,03 29 Σεπ 2003
Στο ανωτέρω ποσοστό, ήτοι 10,030%, συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου των εταιριών FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY (FMR Co), FIDELITY MANAGEMENT TRUST COMPANY (FMTC) και FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED (FIL)
ΣΤΕΓΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6,54762 6,54762 20 Απρ 2015
Από 20/4/2015, ο μέτοχος κ. Ανδρέας Στέγγος γνωστοποίησε ότι κατείχε μετοχές και δικαιώματα ψήφου 2.168.900 συνολικά (ποσοστό 6,54762%). Εξ αυτών άμεσα 84.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,25358% και έμμεσα ως beneficial owner μέσω δύο νομικών προσώπων 2.084.900 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 6,29404%. Το ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων κάθε ενός χωριστά από τα προαναφερόμενα δύο νομικά πρόσωπα δεν υπερβαίνει το 5%.
ΣΤΕΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 5,217 5,217 3 Δεκ 2012 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9,832 9,832 6 Οκτ 2023 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α.
Ο συνολικός αριθμός μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας που κατέχει έμμεσα ο κ. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, μέσω των ελεγχόμενων από τον ίδιο κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1γ του ν. 3556/2007 εταιριών: CANELO HOLDINGS LIMITED (κάτοχο 4,298,167 μετοχών της Εταιρείας ήτοι 5,832%) - BAYNOUN LIMITED με έδρα το Gibraltar (κάτοχο 1,890,000 μετοχών της εταιρείας ήτοι 2,565%) - BAYNOUN LIMITED με έδρα την Κύπρο (κάτοχο 1,057,358 μετοχών της Εταιρείας ήτοι 1,435%), ανέρχεται σε 7.245.525 ήτοι ποσοστό 9,832% επί του συνόλου (73.694.142) των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου στο πλαίσιο της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. 8,959 8,959 6 Οκτ 2023 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α.
Ο συνολικός αριθμός μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας τις οποίες κατέχει έμμεσα η MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.E., μέσω της 100% θυγατρικής της IREON INVESTMENTS LTD, ανέρχεται σε 6.602.168 ήτοι ποσοστό 8,959% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (73.694.142) της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου στο πλαίσιο της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
Ε.Ε.Φ.Κ.Α. 12,4402 12,4402 7 Αυγ 2020 Μεταβολή στη διάρθρωση της συμμετοχής
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» μετονομάστηκε από την 1.3.2020 σε «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», αποκαλούμενο και «e-Ε.Φ.Κ.Α.». Περαιτέρω, δια της συγκεκριμένης διάταξης το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)» καταργήθηκε από την ίδια ημερομηνία και εντάχθηκε στον e-Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος κατέστη οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού. Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης και ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. με πλήρη οικονομική, λογιστική και περιουσιακή αυτοτέλεια έκαστος. Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο6του Ν. 4670/2020?το οποίο εισήγαγε στον Ν. 4387/2016 νέο άρθρο 70Α ?όρισε ότι το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τους εντασσόμενους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται αυτοδίκαια στους αντίστοιχους αυτοτελείς κλάδους τουe-Ε.Φ.Κ.Α., ήτοι στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών αυτού, ως καθολικούς διαδόχους του.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 8,93 8,93 13 Απρ 2011
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως προέκυψε κατόπιν της λύσης της Δημόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α.) Α.Ε. και της αυτοδίκαιης περιέλευσης της κυριότητας του συνόλου της κινητής περιουσίας της στο Δημόσιο (άρθρο 50, παρ. 9 του ν. 3943/2011, ΦΕΚ Α' 66/31.3.2011), στο Ελληνικό Δημόσιο.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε. 33,34 33,34 30 Σεπ 2007
Ενημέρωση από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3556/2007.
ΤΕΚΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 13,647 13,647 31 Αυγ 2011 -
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 7,444 7,444 13 Σεπ 2010 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 40,667 40,667 13 Δεκ 2000 -
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 8,46 8,46 4 Ιαν 2000 -
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 7,92 7,92 17 Σεπ 2004 -
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 7,86 7,86 17 Σεπ 2004 -
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 5,02 5,02 2 Νοε 2000 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 33,48 33,48 30 Ιουν 2021 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 50,106 50,106 25 Απρ 2024 -
GIANO GIUSEPPE 22,789 22,789 25 Απρ 2024 -
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10,511 10,511 31 Οκτ 2023 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΗΣ 9,4 9,4 10 Αυγ 2023 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5,897 5,897 25 Απρ 2024 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
GIANO GIUSEPPE 33,6 33,6 9 Ιουν 2023 -
ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 21,61 21,61 13 Οκτ 2023 -
ΚΑΤΣΙΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΒΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΡΑΝΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ.) 16,09 16,09 3 Φεβ 2020 Εταιρική πράξη -
ΜΠΙΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12,45 12,45 25 Αυγ 2021 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου -
ΝΙΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 8,39 8,39 1 Σεπ 2023 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
SCHOONER CAPITAL LLC 15,32 15,32 9 Νοε 2022 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα μέσω των επενδυτικών μερίδων των εταιρειών "The Schooner Foundation" και "Schooner Multi Strategy Fund L.P."
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ 8,99 8,99 31 Οκτ 2022 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
PAULSON JOHN 5,61 5,61 31 Οκτ 2022 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α.
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα μέσω της εταιρείας "Paulson & Co. Inc.".
REGGEBORGH INVEST B.V. 5,55 5,55 31 Οκτ 2022 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
SABAQUA Ι.Κ.Ε. 51,0 51,0 7 Ιουλ 2023 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α.
Η SUBAQUA Ι.Κ.Ε. είναι εταιρεία συμμετοχώνκαι έχει ως απώτατους μετόχους τον Λ. Ζησιάδη (45%), Κ. Κυριάκου (35%), και Α. Δημητρακόπουλο (20%).
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΘΥΜΗΣ 14,99 14,99 7 Ιουλ 2023 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ 51,04 51,04 28 Φεβ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
ZAITECH FUND A.K.E.Σ. 28,41 28,41 28 Φεβ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 5,13 5,13 29 Φεβ 2008 -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18,58 18,58 9 Αυγ 2022 Εταιρική πράξη -
DURATECH CORPORATION 16,91 16,91 9 Αυγ 2022 Εταιρική πράξη -
ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9,28 9,28 9 Αυγ 2022 Εταιρική πράξη -
ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΕΜ) 8,48 8,48 9 Αυγ 2022 Εταιρική πράξη -
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7,46 7,46 9 Αυγ 2022 Εταιρική πράξη -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ 27,0 27,0 12 Αυγ 2021 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
PAULSON JOHN 18,62 18,62 12 Αυγ 2021 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α.
Η εταιρεία «Paulson & Co. Inc.» ασκεί τα δικαιώματα ψήφου ως διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία κατέχουν άμεσα τις μετοχές της «PHOENIX VEGA MEZZ PLC».
ARISTOTELIS MISTAKIDIS 5,638 5,638 25 Αυγ 2021 Ανέρχεται του 5% -
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ONEDEALER Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 64,177 64,177 11 Φεβ 2022
Μέτοχος της εταιρείας «ONE DEALER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατά ποσοστό 59,55% είναι η εταιρεία «FIRST ADVISORY & ΗΟLDINGS A.E.», το 99,10% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της οποίας ελέγχει, ο Νικόλαος Βαρδινογιάννης, μέσω των εταιρειών «Vivario Ltd» και «Kikero Ltd».
AMBROSIA CAPITAL LTD 7,415 7,415 11 Φεβ 2022 Ανέρχεται του 5%
Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται άμεσα και έμμεσα μέσω της εταιρίας AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΑΕΠΕΥ.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ 27,0 27,0 31 Οκτ 2022 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α. -
PAULSON JOHN 18,62 18,62 31 Οκτ 2022 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α.
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα μέσω της εταιρείας "Paulson & Co. Inc.".
HELIKON INVESTMENTS LTD 9,9826 9,9826 31 Οκτ 2022 Εισαγωγή Νέας Εταιρίας στο Χ.Α.
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα μέσω του Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV. Τα δικαιώματα ψήφου προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swap), με ημερομηνίες λήξης την 18.07.2024, την 01.10.2025 και την 04.11.2024 αντίστοιχα.
SCHOONER CAPITAL LLC 5,5 5,5 3 Νοε 2022 Ανέρχεται του 5%
Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα μέσω των επενδυτικών μερίδων των εταιρειών "The Schooner Foundation" και "Schooner Multi Strategy Fund L.P."
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 65,12 65,12 12 Μαρ 2010
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
THERMI A.E. 24,87 24,87 12 Μαρ 2010
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
SMEREMEDIOUMCAP 35,0 35,0 14 Ιουν 2024 Ανέρχεται του 33,33% -
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ 34,51 34,51 14 Ιουν 2024 Συντονισμένη Εξάσκηση Δικ. Ψήφου -
ZAITECH FUND A.K.E.Σ. 11,92 11,92 7 Μαϊ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 8,98 8,98 8 Ιουλ 2008
α)Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που έχει προκύψει από ενεχυρίαση μετοχών. β)Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που έχει προκύψει από άρση (μερική) ενεχυρίασης μετοχών. γ)Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου όπως προέκυψε από τροποποίηση των όρων του ενεχύρου
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 30,6 30,6 9 Δεκ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29,7 29,7 9 Δεκ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 29,7 29,7 9 Δεκ 2008
Ημερομηνία εισαγωγής μετοχών στο Χ.Α.
Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
REALEST LINK Α.Ε. 32,91 32,91 28 Σεπ 2023 Εταιρική πράξη
Η εταιρία ανήκει κατά 50% στον κ. Β. Καρακουλάκη και ατά 50% στον κ. Α. Μάμαλη.
LEYENDA INVESTMENTS LTD 28,56 28,56 28 Σεπ 2023 Εταιρική πράξη
Η εταιρία LEYENDA INVESTMENTS LTD αποτελεί συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Β. Καρακουλάκη
ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 17,45 17,45 28 Σεπ 2023 Εταιρική πράξη -
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων