Ομόλογα

ΠΡΟΝΤΕΑΟ1

Ονομασία ομολόγου ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.

Σύμβολο ΠΡΟΝΤΕΑΟ1
Αρχική ονομαστική αξία 1.000
ISIN GRC5091217D9
Τρέχουσα ονομαστική αξία 1.000
Κωδικός Reuters  
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 300.000
Κωδικός Bloomberg  
Τρέχουσα αξία έκδοσης 300.000.000
Χώρα καταχώρησης GR
Ημερομηνία έκδοσης 20 Ιουλ 2021
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Ημερομηνία λήξης 20 Ιουλ 2028
Ημερομηνία εισαγωγής 21 Ιουλ 2021
Διάρκεια 7 έτη
Αρχική τιμή εισαγωγής  
Νόμισμα έκδοσης  
Τύπος ομολόγου ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ)

Στοιχεία διαπραγμάτευσης


Οικονομικά στοιχεία


Βασικά στατιστικά


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων