Εκπαιδευτικό σεμινάριο

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής:     4 Ιουλίου 2024 & 11 Ιουλίου 2024
17:00 - 21:00
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     2 Ιουλίου 2024
Σύνολο ωρών:     8
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Με φυσική παρουσία
Κόστος συμμετοχής:    
300€ + ΦΠΑ (24%) για το Level 1
500€ + ΦΠΑ (24%) για Level 1 & Level 2
Επίπεδο ύλης:     Εισαγωγικό
Κατεβάστε το σεμινάριο:  
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνοπτική περιγραφή

To συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να γνωρίσουν τις Επενδυτικές Σχέσεις (Investor Relations), να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν σε μία εταιρεία, καθώς και να παρουσιάσει τα θεμελιώδη εργαλεία και τεχνικές που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση της αξίας μίας εταιρείας.

H ορθή, αξιόπιστη και έγκαιρη επικοινωνία μεταξύ μιας εταιρείας με εισηγμένες αξίες (μετοχές ή/και ομολογίες) και των διαφόρων stakeholders της μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη φήμη και την αξία μίας εταιρείας στις κεφαλαιαγορές. Σε αυτό το πλαίσιο οι Επενδυτικές Σχέσεις (Investor Relations) διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο, εξισορροπώντας τις ανάγκες πληροφόρησης της επενδυτικής κοινότητας με τις θεσμικές υποχρεώσεις της εταιρείας και τις απαιτήσεις ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της ανώτατης διοικητικής ομάδας.

Σε ποιους απευθύνεται
 • Νέους Investor Relations Officers (IROs)
 • Επαγγελματίες που θα τους ενδιέφερε να ακολουθήσουν μια καριέρα στο IR
 • Υπεύθυνους Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων εταιρειών εισηγμένων ή προς εισαγωγή σε Χρηματιστήριο
 • Συμβούλους Δημοσίων Σχέσεων και Investor Relations
 • Οικονομικούς αναλυτές ή άλλους εξωτερικούς stakeholders που αλληλεπιδρούν με IROs
 • Εργαζόμενους εισηγμένων (εκτός IR) που συνεργάζονται με IROs
Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάλυση της δομής και της πολυπλοκότητας των Επενδυτικών Σχέσεων εταιρειών, η κατανόηση της σημαντικότητας του ρόλου του IRO στη σημερινή εποχή και ιδιαίτερα στις τρέχουσες συγκυρίες στην Ελλάδα, καθώς και των σημαντικών υποχρεώσεων που απορρέουν. τα οποία  ακολούθως θα βοηθήσουν τις εισηγμένες εταιρείες να αυξήσουν την αξία της επιχείρησης και θα διευκολύνουν την πρόσβασή τους στα κεφάλαια και στην ρευστότητα που παρέχουν οι κεφαλαιαγορές.

Στόχοι
 • Η εκπαίδευση IROs ή άλλων στελεχών που έχουν ρόλο επικοινωνίας εντός της εταιρείας, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελέσουν με επαγγελματικό τρόπο τα καθήκοντα του ρόλου του IRΟ, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς .
 • Η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών μέσω των διαφόρων καναλιών επικοινωνίας του IR, τόσο με την επενδυτική κοινότητα όσο και εσωτερικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την ανώτατη διοικητική ομάδα.
 • Η κατανόηση της σημαντικότητας του IR από εξωτερικούς stakeholders και εργαζόμενους της ίδιας εταιρείας που αλληλεπιδρούν με IROs
 • Η δικτύωση με επαγγελματίες του κλάδου μέσω networking event
Μεθοδολογία
 • Χρήση παρουσιάσεων για την καλύτερη κατανόηση της ύλης των σεμιναρίων
 • Αναφορά στους διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας (παρουσιάσεις, δελτία τύπου, κ.α.) εισηγμένων εταιριών
 • Χρήση παραδειγμάτων & case studies
Πρόγραμμα σεμιναρίου
 • Επενδυτικές Σχέσεις (Investor Relations - IR)
  • Ορισμός IR και IROs
  • Βασικές υποχρεώσεις IROs
  • Ρόλος του IRO εντός και εκτός της Εταιρείας
 • Οργάνωση γραφείου IR
  • Απαραίτητοι πόροι (ανθρώπινοι και υλικοτεχνικοί)
  • Εσωτερική διάρθρωση γραφείου IR
  • Θέση γραφείου IR στο oργανόγραμμα εταιρείας
 • Εξωτερικοί stakeholders και εσωτερική επικοινωνία
  • Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των διαφορετικών stakeholders
  • Ανάγκες ενημέρωσης προς τις διαφορετικές ομάδες επενδυτών/stakeholders
  • Επικοινωνία προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την ανώτατη διοικητική ομάδα.
 • Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας
  • Μέσα επικοινωνίας με την επενδυτική κοινότητα
  • Δομή και ροή πληροφοριών εταιρικών παρουσιάσεων
  • Παραδείγματα παρουσιάσεων και Παρουσιάσεων, Δελτίων Τύπου, IR site, ESG reports
 • Κανονιστικό πλαίσιο εισηγμένων εταιρειών και θεσμικό πλαίσιο
  • Υποχρεώσεις προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστήριο Αξιών
 • Networking event / διαδραστική συζήτηση
  • Προτεραιότητες και προκλήσεις IR

Εισηγητής


Γιώργος Παναγόπουλος, CFA
Investment Strategist at National Bank of Greece and Vice President at CFA Society Greece            

Ο κ. Παναγόπουλος Γιώργος, CFA ήταν μέλος της ομάδας Επενδυτικών Σχέσεων της Εθνικής Τράπεζας μέχρι τον Μάρτιο του 2024. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου,  εμπλεκόταν σε όλες στρατηγικές και καθημερινές εργασίες της ομάδας Επενδυτικών Σχέσεων, όπως η προετοιμασία των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, η ανάλυση αγορών και η επικοινωνία με αναλυτές και οίκους αξιολόγησης. Πριν ενταχθεί στην εν λόγω ομάδα, είχε εργαστεί μεταξύ μεταξύ άλλων ως Relationship Manager (RM) και οικονoμικός αναλυτής. Πρόσφατα, εντάχθηκε στην ομάδα Στρατηγικής Επενδύσεων του Private Banking της Εθνικής Τράπεζας.

Ο κ. Παναγόπουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του CFA Society Greece από τον Νοέμβριο του 2021 ενώ ορίστηκε Αντιπρόεδρος τον Ιούλιο του 2023. Ο κ. Παναγόπουλος είναι πτυχιούχος του τημήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική (MSc in Finance and Banking) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τέλος, είναι κάτοχος της πιστοποίησης CFA.

Πληροφορίες
 

Τα δίδακτρα κατατίθενται στην Alpha Bank.
Αριθμός λογαριασμού: 101-00-2002-046556
ΙΒΑΝ GR65 0140 1010 1010 0200 2046 556. 

 

Για την κατοχύρωση της συμμετοχής σας, απαιτείται η αποστολή  του αποδεικτικού πληρωμής με το ονοματεπώνυμο καταθέτη στο ATHEXacademy@athexgroup.gr.

 

__________
Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το ATHEX Academy τηλεφωνικά στο 210 33 66464, ή μέσω email στο athexacademy@athexgroup.gr.

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων