Οι πρακτικές που εφαρμόζονται στον Όμιλο για την προώθηση μιας ισορροπημένη εργασιακής και προσωπικής ζωής είναι:

Ισορροπία
εργασιακής &
προσωπικής ζωής

   
 

1

Δυνατότητα τηλεργασίας & ευέλικτου ωραρίου
για λόγους συμφιλίωσης επαγγελματικής
και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής,

 

2

Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων μετά την εργασία,

 

3

Παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της σωματικής
και ψυχικής υγείας, ομιλίες σε θέματα διαχείρισης άγχους,
ανθεκτικότητας και εξισορρόπησης των πολλαπλών ρόλων για το προσωπικό,

 

4

Απογευματινές συναντήσεις - διάλογοι σε θέματα
πολιτισμού με προσκεκλημένους ομιλητές.

 

Υποστήριξη
της γονικής φροντίδας

   

 
 

1

Χορήγηση 15 ημερών άδειας πατρότητας με αποδοχές, 
  2 Χορήγηση 4,5 μήνες γονική άδεια σε γονείς
με παιδιά έως 8 ετών,
 

3

Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού/ φύλαξης στο σπίτι για παιδιά προσχολικής ηλικίας,

 

4

Κάλυψη της δαπάνης διαμονής παιδιών σε κατασκηνώσεις
και της συμμετοχής τους σε θερινές αθλητικές δραστηριότητες,

 

5

Επιβράβευση των επιτυχόντων μαθητών
και των αριστούχων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις,

 

6

Προσφορά δώρων Χριστουγέννων
σε όλα τα παιδιά εργαζομένων έως 18 ετών,

 

7

Αποφυγή πραγματοποίησης επαγγελματικών συναντήσεων
μετά τις 15.00 το απόγευμα έκαστης Παρασκευής
για γονείς με παιδιά ηλικίας έως 8 ετών,

 

8

Σχολές γονέων με συναντήσεις σε θέματα όπως
«μεγαλώνοντας συναισθηματικά υγιή αγόρια και κορίτσια»,
σχολική προσαρμογή, έκφραση συναισθημάτων παιδιών κ.α.

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher