Seminar

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝΗμερομηνίες διεξαγωγής:     22, 24, 25 Νοεμβρίου 2021 και ώρες 17:45 - 20:45
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     15 Νοεμβρίου 2021
Σύνολο ωρών:     9
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω WEBEX
Κόστος συμμετοχής:     250 € + Φ.Π.Α. (24%)
Επίπεδο ύλης:     Γενικό - Μεσαίου Επιπέδου
     
Κατεβάστε το σεμινάριο:  
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν την ύλη καθώς επίσης και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Συνοπτική περιγραφή

Στο σημερινό απαιτητικό επιχειρηματικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των εισηγμένων εταιρειών, η αποτελεσματική λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων ξεκινά πρωτίστως από την αποτελεσματική λειτουργία των Επιτροπών τους. Ειδικότερα, οι Επιτροπές Ελέγχου κατέχουν πλέον ένα αποφασιστικό ρόλο στα θέματα που αφορούν την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τη διαχείριση των κινδύνων, την κανονιστική συμμόρφωση καθώς και την εταιρική διακυβέρνηση. Το σεμινάριο αυτό θα παράσχει στους συμμετέχοντες μια σφαιρική εικόνα όλων των εννοιών και γνώσεων που απαιτούνται για να κατανοήσουν τις αρμοδιότητες των Επιτροπών Ελέγχου, το νομοθετικό πλαίσιο και τις βέλτιστες πρακτικές. Παράλληλα, θα παράσχει χρηστικές οδηγίες για την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία.

Σε ποιους απευθύνεται

Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων
Μέλη Επιτροπών Ελέγχου
Εσωτερικούς Ελεγκτές
Στελέχη Μονάδων που υποστηρίζουν τη λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων και των Επιτροπών τους

Σκοπός

Τα τελευταία έτη, οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, τα χρηματιστήρια και οι επενδυτές αποδίδουν συνεχώς αυξανόμενη σημασία στην αξιολόγηση των εταιρειών πέραν των χρηματοοικονομικών στοιχείων τους, σε πεδία που καλύπτουν τη συνολική δραστηριότητά τους και αναφέρονται με το ακρωνύμιο ESG (Environmental, Social, Governance). Οι Επιτροπές Ελέγχου των Διοικητικών Συμβουλίων σε αυτό το νέο περιβάλλον, κατέχουν ξεχωριστό ρόλο στην αποτελεσματική λειτουργία των εταιρειών, αφού πέραν της συνεισφοράς τους στην πληρότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και στην παρακολούθηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, επιτελούν επίσης κρίσιμη λειτουργία συνολικά στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν σφαιρική γνώση για τη συνολική λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου και το ρόλο τους, καθώς και για το πως μπορούν να συστηματοποιήσουν οι εργασίες τους ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους.

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του σεμιναρίου είναι οι ακόλουθοι:

 • Ανάδειξη της σημαντικότητας του ρόλου των Επιτροπών Ελέγχου στη λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των εταιρειών, στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και στην εταιρική διακυβέρνηση.
 • Παροχή απαραίτητων γνώσεων και εργαλείων για τη λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου.
 • Αποτελεσματική ενσωμάτωση των εργασιών των Επιτροπών Ελέγχου στη λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων.
 • Αποτελεσματική συμμόρφωση των Επιτροπών Ελέγχου στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 καθώς και στον νέο νόμο εταιρικής διακυβέρνησης 4706/2020.
 • Εν γένει βελτίωση της αποτελεσματικότητας λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου.
Μεθοδολογία

Η εκπαίδευση ακολουθεί θεωρητική και πρακτική προσέγγιση. Περιλαμβάνει παρουσίαση και διάλεξη με πλήρη ανάλυση των σημαντικότερων θεμάτων, συζήτηση με αμφίδρομη επικοινωνία εκπαιδευτή και συμμετεχόντων, παραδείγματα ειδικού ενδιαφέροντος, καθώς και οδηγό διαδικασιών για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρθρώνεται σε ενότητες που καλύπτουν τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

 • Ο ρόλος των Επιτροπών Ελέγχου στα Διοικητικά Συμβούλια, στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση, στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, στη διαχείριση κινδύνων και στην εταιρική διακυβέρνηση.
 • Αρμοδιότητες, Σύνθεση και λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου.
 • Νομοθετικό πλαίσιο και κανονιστική συμμόρφωση.
 • Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου.
 • Ανάλυση λειτουργιών και διαδικασιών - Οδηγός οργάνωσης.
 • Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος που αφορούν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τη συνεργασία με τους Ορκωτούς, την παρακολούθηση του ESG, του Cybersecurity κτλ.

Εισηγητής


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σε Επιχειρησιακή Έρευνα (MSc) από το London School of Economics και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδικότητα στην Χρηματοοικονομική (MBA) από το Imperial College του Λονδίνου.

Έχει διατελέσει ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών για 11 έτη, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για επίσης 11 έτη και Πρόεδρος αυτής για δύο έτη.

Στην επαγγελματική του σταδιοδρομία έχει επίσης διατελέσει Δ/νων Σύμβουλος της Attica bank, εκτελεστικός Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγροτικής Τράπεζας, Διευθύνων Σύμβουλος στις εταιρείες επενδύσεων Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε και Δίας Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Α.Ε, ενώ μεταξύ άλλων, κατείχε διευθυντικές θέσεις και συμμετείχε ως μέλος σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών στους ομίλους της πρώην Τράπεζας PROBANK, Τράπεζας Κύπρου, EFG Eurobank Ergasias και πρώην Τράπεζα Εργασίας.


 

 

_______

Contact

For additional inquiries, please do not hesitate to contact the ATHEX Academy either by phone at +30 210 33 66464 or via email at athexacademy@athexgroup.gr.

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher