Οι πρακτικές που εφαρμόζονται στον Όμιλο για την προώθηση και ενίσχυση της ισότητας των φύλων είναι:

 

Συστηματική αξιολόγηση μισθολογικών δεδομένων
και σταδιακή γεφύρωση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος
ανά ιεραρχικό επίπεδο

 

Εφαρμογή Αρχών Ισότιμης & Δίκαιης διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού

 

Ευαισθητοποίηση/ ενημέρωση προσωπικού σε θέματα προκαταλήψεων,
διακρίσεων, παρενόχλησης και βίας.

 

Εφαρμογή Πολιτικής για την πρόληψη και καταπολέμηση
της Βίας και Παρενόχλησης στην εργασία

 

Συνεργασία με φορέα παροχής ψυχολογικής υποστήριξης
για θέματα παρενόχλησης, διακρίσεων και άλλων

 

Παροχή ενημερωτικού υλικού σε προσωπικό
για την παρενόχληση στο χώρο εργασίας

 

Εκπαίδευση στελεχών εξωτερικής και εσωτερικής
επικοινωνίας για χρήση συμπεριλιπτικού λόγου

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher