Seminar

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΗμερομηνίες διεξαγωγής:     20 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 17:30 - 21:30
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     13 Οκτωβρίου 2021
Σύνολο ωρών:     4
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω WEBEX
Κόστος συμμετοχής:     120 € + Φ.Π.Α. (24%)
Επίπεδο Ύλης:     Εξειδικευμένο - Μεσαίου Επιπέδου
     
Κατεβάστε το σεμινάριο:  
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν την ύλη καθώς επίσης και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη εισηγμένων και μη εισηγμένων επιχειρήσεων και οργανισμών, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και οικονομικής κατεύθυνσης (σύμβουλοι επιχειρήσεων, οικονομολόγοι, οικονομικοί διευθυντές, λογιστές, τραπεζικά στελέχη και επιχειρηματίες), που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους, όσον αφορά τις προϋποθέσεις, όρους και χαρακτηριστικά των πράξεων συγχωνεύσεων, διασπάσεων και μετατροπών επιχειρήσεων και την υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών, καθώς και στους εσωτερικούς δικηγόρους και εξωτερικούς νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων και όρων εταιρικής αναδιοργάνωσης και μετασχηματισμών ομίλων επιχειρήσεων.

Σκοπός

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και αξιολόγηση της σημαντικής νομοθετικής παρέμβασης στο πεδίο των εταιρικών μετασχηματισμών (Ν 4601/2019). Εξετάζονται οι δικαιοπολιτικές κατευθύνσεις και σημαίνουσες αλλαγές (καινοτομίες) της νέας νομοθεσίας, όσον αφορά στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις και μετατροπές επιχειρήσεων, σε σύγκριση με το προϊσχύσαν δίκαιο.

Διακρίνονται οι βασικές ρυθμίσεις γενικής εφαρμογής (ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων), συζητούνται επιλεγμένες προβλέψεις που διέπουν μετασχηματισμούς ορισμένων εταιρικών μορφών και καταγράφονται τα στάδια υλοποίησης των κύριων κατηγοριών μετασχηματισμών.

Σχολιάζονται, παράλληλα, διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας επιμέρους φορέων συμφερόντων (μετόχων μειοψηφίας, πιστωτών κ.ά.) και κριτήρια για την επιλογή του καταλληλότερου είδους και όρων μετασχηματισμού, προς επίτευξη των στρατηγικών ή των χρηματοοικονομικών στοχεύσεων επιχειρήσεων.

Στόχοι

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο, οι εκπαιδευόμενοι καθίστανται εξοικειωμένοι με τις βασικές μορφές και είδη εταιρικών μετασχηματισμών επιχειρήσεων, ευρίσκονται σε θέση να αξιολογήσουν τη διαδικασία υλοποίησής τους, καθώς και παράσχουν συμβουλές προς επιχειρήσεις, αναφορικά με την εκτύλιξη και τα αποτελέσματα αντίστοιχων συγχωνεύσεων, διασπάσεων και μετατροπών.

Τρόπος Διεξαγωγής - Μεθοδολογία

Παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου και αναφορά επιλεγμένων περιπτώσεων (case study references) από την αλλοδαπή και ημεδαπή πρακτική των μετασχηματισμών, με σημειώσεις-οπτικοποιημένο υλικό (διαφάνειες).

Πρόγραμμα σεμιναρίου

 

Εισαγωγή στο εταιρικό δίκαιο των μετασχηματισμών (Ν. 4601/2019)

 • Οι κατηγορίες των μετασχηματισμών - Τα προβλήματα του προϊσχύσαντος δικαίου
 • Η κατάργηση του «κλειστού «αριθμού των μετασχηματισμών και η ενοποίηση των ρυθμίσεων
 • Οι κατευθύνσεις της νέας νομοθεσίας και η συστηματική του νέου νόμου  

Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων - Έννοια και μορφές

 • Τα 10 στάδια και οι διατυπώσεις της διαδικασίας συγχώνευσης υπό το νέο δίκαιο
 • Η προστασία των μετόχων και των πιστωτών στη συγχώνευση
 • Η ευθύνη των διαχειριστών και μελών Δ.Σ. και η ακύρωση της συγχώνευσης

Διασπάσεις - Έννοια και μορφές

 • Η μερική διάσπαση ως νέα, πολύτιμη μορφή μετασχηματισμού
 • Καινοτομίες στο δίκαιο της διάσπασης  

Ειδικά ζητήματα συγχωνεύσεων / διασπάσεων και ρυθμίσεις ανάλογα με τον εταιρικό τύπο των συγχωνευόμενων / διασπώμενων εταιριών

 • Τύπος της σύμβασης - Έλεγχος νομιμότητας
 • Αποτελέσματα της συγχώνευσης και διάσπασης  

Εταιρικοί μετασχηματισμοί εισηγμένων (και συνδεδεμένων) εταιριών

 • Δίκαιο κεφαλαιαγοράς
 • Κανονισμός Χ.Α.  

Μετατροπή εταιριών

 • Ειδικά ζητήματα στη μετατροπή
 • Αυξημένη πλειοψηφία - δικαίωμα εξόδου - αποζημίωση μειοψηφούντων μετόχων  

Συμπεράσματα

Εισηγητής


ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΝΑΡΙΤΗΣ

Δικηγόρος, Δ.Ν., M.B.A. (International Banking & Finance)

Ο Ιωάννης Λιναρίτης είναι Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Υποδιευθυντής Εταιρικών Σχεδιασμών και Μετασχηματισμών στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Αριστούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισε τις σπουδές του στο University of Birmingham (Business School) της Μεγάλης Βρετανίας, όπου απέκτησε M.B.A. in International Banking & Finance (distinction merit) και αργότερα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα διδακτορικής διατριβής την Πρόσβαση στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου (Internet Banking).

Έχει δημοσιεύσει μονογραφία για τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών (Warrants), επιστημονικές εργασίες σε ζητήματα εταιρικού δικαίου, τραπεζικού δικαίου, αστικού δικαίου και δικαίου κεφαλαιαγοράς, συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια, συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια, και παράσχει έκτακτες διαλέξεις με αντικείμενο τα Σύνθετα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, τη Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων, τις Ηλεκτρονικές Εμπορικές Συμβάσεις/Έγγραφα/Άυλα Αξιόγραφα, τη Διαχείριση και πώληση Μη εξυπηρετούμενων δανείων κα., στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης, στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Αστικού Δικαίου και Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού & Τραπεζικού Ευρωπαϊκού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου. Συμμετείχε ως μέλος στις Νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την αναθεώρηση του δικαίου των Α.Ε. (Ν. 4548/2018) και των εταιρικών μετασχηματισμών (Ν. 4601/2019).


 

 

_______

Contact

For additional inquiries, please do not hesitate to contact the ATHEX Academy either by phone at +30 210 33 66464 or via email at athexacademy@athexgroup.gr.

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher