Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 20/05/2024

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Oι μετοχές της εταιρίας «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (GRS504003021) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό € 0,5629872036 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: € 0,5348378434 ανά μετοχή).

Oι μετοχές της εταιρίας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» (GRS495003006) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό € 0,7514561650 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: € 0,7138833568  ανά μετοχή).

Oι μετοχές της εταιρίας «ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.» (GRS473003002) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό € 0,0485 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: € 0,046075 ανά μετοχή).

 

 

 

 


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων