Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 17/06/2024

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατά την περίοδο από 17/06/2024 έως και 01/07/2024 πρόκειται να εκποιηθούν κατά την περίοδο της Μεθόδου 3, 20.790 (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» (ISIN:GRS260333000), μέσω του Μέλους Διαπραγμάτευσης Ν.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Κατά την περίοδο από 17/06/2024 έως και 25/06/2024 πρόκειται να εκποιηθούν κατά την περίοδο της Μεθόδου 3, 93.467 (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.» (ISIN: GRS382073005), μέσω του Μέλους Διαπραγμάτευσης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Κατά την περίοδο από 17/06/2024 έως και 12/07/2024 πρόκειται να εκποιηθούν κατά την περίοδο της Μεθόδου 3:

  • 4.340 (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» (ISIN:GRS393503008)
  • 10.420 (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ISIN:GRS395363005)
  • 7.170 (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ISIN:GRS419003009)
  • 6.050 (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ.» (ISIN: GRS426003000)

μέσω του Μέλους Διαπραγμάτευσης ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E

Λεπτομέρειες για την καθημερινή πορεία της εκποίησης είναι διαθέσιμες εδώ.
 


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων