Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 17/05/2024

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 39.492.100 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» (GRS487003006) που προέκυψαν από την μετατροπή 52.129.572 ομολογιών, με τιμή μετατροπής €1,32 ανά ομολογία. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 244.669.638 (ΚΟ) μετοχές.

 


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων