Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 13/05/2024

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατά την περίοδο από 13/05/2024 έως και 03/06/2024, πρόκειται να εκποιηθούν 594 (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»  (ISIN: GRS260333000), μέσω του Μέλους Διαπραγμάτευσης EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Λεπτομέρειες για την καθημερινή πορεία της εκποίησης είναι διαθέσιμες εδώ.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» (GRS433003019) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,3159725506 ανά μετοχή (καθαρό ποσό).

 

 


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων