Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 12/04/2024

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Eισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών: α) οι 3.500.000 νέες (ΚO) μετοχές της εταιρίας «AVE Α.Ε.» (GRS489003004) που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με κεφαλαιοποίηση υφισταμένων καταβολών βασικών μετόχων της εταιρίας, και β) οι 17.142.856 νέες (ΚΟ) μετοχές που προέκυψαν από την μετατροπή ισάριθμων μη εισηγμένων προνομιούχων μετοχών της ίδιας εταιρίας. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 175.797.803 (ΚΟ) μετοχές.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων