Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 10/06/2024

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (GRS824003008) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης της τιμής της μετοχής ±30%.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων