Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 07/06/2024

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 51.878 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» (GRS433003019), οι οποίες προέκυψαν από την άσκηση δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος, από 53 μετόχους συνολικά, με τιμή διάθεσης μετοχής €6,76. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 3.628.761 (ΚΟ) μετοχές.

 


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων