Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 05/06/2024

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Eισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στον κλάδο «Ακίνητη Περιουσία», οι 126.431.958 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», με κωδικό ΟΑΣΗΣ «NOVAL», κωδικό ISIN GRS824003008 και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχής €2,78. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ελεύθερο.

Η ημερομηνία 04/06/2024 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης για το Έντοκο Γραμμάτιο Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 09/06/2023 (ετήσιας διάρκειας) με κωδικό ISIN GR0004132586 και διαγράφεται από το Ο.Α.Σ.Η.Σ.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων