Εταιρικές πράξεις αξιών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 04/06/2024

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (GRS472003011) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,0489806994 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0465316644 ανά μετοχή).

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ

Aπό 04/06/2024 έως και 03/07/2024, πρόκειται να εκποιηθούν, κατά την περίοδο της Μεθόδου 3  3,764 (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» (ISIN:GRS260333000), μέσω του Μέλους Διαπραγμάτευσης ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Λεπτομέρειες για την καθημερινή πορεία των εκποιήσεων είναι διαθέσιμες εδώ.

Λεπτομέρειες για την καθημερινή πορεία της εκποίησης είναι διαθέσιμες εδώ.

 


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων