MLS MULTIMEDIA Α.Ε.

Δραστηριότητα Παροχή υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας, ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων (multimedia), καθώς και ανάπτυξη και υλοποίηση έργων πληροφορικής.
Έτος Ίδρυσης 1995
Διεύθυνση ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
Ταχ.Κωδ: 555 35
ΠΥΛΑΙΑ
Τηλέφωνο (2310)-929090
Telefax (2310)-937222
Ιστοσελίδα www.mls.gr
Email mail@mls.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΖΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Ι ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρίας  
Προσωπικό Ομίλου 110
Οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στην ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Κινητή αξία προς διαπραγμάτευση ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αγορά Διαπραγμάτευσης ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κωδικός ISIN GRC422116743
Σύμβολο ΜΛΣΟ1

 


Πληροφοριακό Έγγραφο
 Πληροφοριακό Έγγραφο της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε για την ένταξη των Εταιρικών Ομολόγων στην κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν έχουν εξετάσει ή εγκρίνει το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου.

Σύμβουλος Έκδοσης
Σύμβουλος Έκδοσης ΒΕΤΑ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Στοιχεία έκδοσης ομολόγου

Ημ/νια έκδοσης 11.07.2016
Ημ/νια έναρξης 19.07.2016
Διάρκεια δανείου 4 έτη
Νόμισμα
Αριθμός ομολογιών 400
Ονομαστική αξία €10.000 εκάστη
Επιδιωκόμενη Διασπορά 25 %
Τιμή έκδοσης 100% της ονομαστικής αξίας
Επιτόκιο 5,30% σταθερό ετήσιο
Βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμησης Β*
Εκτιμώμενα Κεφάλαια προς άντληση 37.550.000

 

*Σύμφωνα με την κλίμακα της πιστοληπτικής διαβάθμησης της ICAP ο συγκεκριμένος βαθμός αντιστοιχεί σε χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο.


Αριθμός μετοχών πριν την έκδοση 62.000.000

* Σε περίπτωση συνδυασμού Δ.Π. με Ι.Τ. ή και διάθεση υφιστάμενων μετοχών

 

Ανακοινώσεις εταιρείας


ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΜLS: Το πρώτο Ελληνικό Εταιρικό Ομόλογο που θα διαπραγματεύεται στην Εναλλακτική Αγορά του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών είναι γεγονός

 

Η αγορά εταιρικών ομολόγων που υπάρχει σε όλες τις ανεπτυγμένες αγορές επιτέλους ανοίγει και στην Ελλάδα. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Χρηματιστήριου Αθηνών  και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Ομόλογο της MLS θα κάνει ντεμπούτο μέσα στον Ιούλιο.

 

Η MLS ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διάθεσης εταιρικών ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 4 εκ. Ευρώ,  διάρκειας 4+1 έτη και με ετήσιο επιτόκιο 5,30%, ενώ η πληρωμή του κουπονιού θα γίνεται κάθε τρίμηνο. Το εν λόγω Ομόλογο είναι υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης Investment Grade (ΙCAP). Σημειώνεται ότι τα Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα δέχονται και χρήματα δεσμευμένα  στην Ελλάδα λόγω των capital controls (Old Money).

Ομολογιούχος μπορεί να γίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (αρκεί να έχει  ή να αποκτήσει λογαριασμό ΣΑΤ στο Χρηματιστήριο Αθηνών) . Η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας  είναι 10.000 ευρώ και η μονάδα διαπραγμάτευσης είναι 1(μία) ομολογία. Στη λήξη της διάρκειας, το αρχικό κεφάλαιο επιστρέφεται  στον Ομολογιούχο.

Σύμβουλος έκδοσης του Ομολόγου της MLS  είναι η Beta Securities και η εταιρία επέλεξε τη μέθοδο της Ιδιωτικής τοποθέτησης «προσκαλώντας» μέχρι 150 επενδυτές. Την έκδοση κάλυψαν ως επί το πλείστον εταιρίες Wealth Management όπως η Wealth Financial Services, η Euroxx Securities, η 3Κ Investments,  Θεσμικοί Επενδυτές και Ασφαλιστικές εταιρίες, ενώ συμμετείχαν και αρκετοί ιδιώτες.

 

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί για την ακριβή ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών στο Χ.Α. με νεότερη ανακοίνωση της εταιρίας. Οποιοσδήποτε υποψήφιος επενδυτής δύναται να αποκτήσει MLS ομολογίες κατά τη διαπραγμάτευση (και ανάλογα με την προσφορά) μέσω του Χ.Α.

 

Η MLS διανύει ίσως την καλύτερη χρονιά της 26ετούς ιστορίας της και αναμένει νέα ιστορικά υψηλά πωλήσεων και καθαρών κερδών. Τα κεφάλαια που αντλούνται από την έκδοση των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της εταιρίας στην απαιτητική αγορά των Smartphones (στην οποία η εταιρία ανεβάζει σταθερά τις πωλήσεις  της), όσο και στην αγορά των Tablets όπου το 2015 έκλεισε βρίσκοντας την MLS  στην 1η θέση της Ελληνικής αγοράς (πάνω από Samsung και Apple) τόσο σε τζίρο όσο και σε τεμάχια. Aκόμη, μέρος των κεφαλαίων θα κατευθυνθεί στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων όπως για παράδειγμα το MLS Magic™ (που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες) και είναι η πρώτη συσκευή που είναι συγχρόνως Windows Laptop και Android Tablet. Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη των τεχνολογιών αναγνώρισης φωνής και τεχνητής νοημοσύνης (MAIC) τόσο στα Ελληνικά όσο και σε άλλη/ες γλώσσες.

Τέλος, η MLS με αιχμή του δόρατος την καινοτομία, ετοιμάζει με μεθοδικότητα και την είσοδό της καταρχήν σε μία Ευρωπαϊκή αγορά το 2017.

 

Ομολογιούχοι και υποψήφιοι επενδυτές, για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Επενδυτικών Σχέσεων της εταιρίας κ. Γ.Ταχταλίδη στο 2310.907222 και στο mlsbond@mls.gr

 


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων